Story telling – Een overtuigend internationaal stageverslag als inspiratie voor het bedrijfsleven

Story telling stageverslag

08 februari 2021

Interview met Jos van Erp, Dutch Employers Cooperation Programme DECP*

Onlangs heeft de Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) met steun van o.a. CINOP een internationale publicatie uitgebracht, getiteld ‘An interesting internship. How employers’ organisations can take the lead’. Het thema is het nut en de vorm van stageplaatsen als methode om de skills gap te overbruggen en het is geschreven in een story-telling aanpak: een persoonlijk verhaal van een fictieve student die zelf zijn stage regelt bij een nationale werkgeversorganisatie in een fictief land: Baslacam.

In een kort gesprek vertelt de schrijver van het verhaal, Jos van Erp – Adjunct Directeur en Skills Development Adviseur van DECP, dat het eigenlijk om een spontaan idee ging dat is ontstaan in de coronatijd, waarin er weinig gereisd kon worden naar de partnerlanden van DECP. Het was de bedoeling om eens een andere invulling te geven aan het aanzetten van werkgevers wereldwijd tot het bieden van stageplaatsen aan jongeren en aan hen zo de kans te geven zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. DECP wilde daarbij een alternatief bieden op de zakelijke rapporten en guidelines van grote internationale organisaties die laatste jaren allerlei verschenen zijn over het opzetten en functioneren van systemen voor stages en duale trajecten.

Dit verhaal gaat juist over een persoonlijke ervaring die aansluit bij de gesprekken van werkgeversorganisatie en hun leden en is gericht op de vraag: wat kunnen werkgevers(organisaties) en onderwijs voor elkaar betekenen? De rode draad van dit verhaal is dan ook het belang van het kleine initiatief van onderop: de student die op een werkgeversorganisatie afstapt om een stage te regelen waarin hij onderzoek doet naar het werven van stageplaatsen voor studenten uit het beroepsonderwijs. Daarbij komen bijna ongemerkt en op een hele informele manier toch allerlei suggesties voor de lezers langs. Deze staan uiteindelijk als ‘takeaways’ opgesomd aan het eind van het verhaal en dienen als inspiratie voor de doelgroep van dit verhaal: werkgeversorganisaties, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en studenten over de hele wereld.

Een aantal interessante takeaways zijn:

  • Worldwide technology changes rapidly. Curricula in schools cannot always keep up with those changes
  • People learn in the workplace while performing tasks and getting feedback from others
  • Employers’ organisations are able to analyse gaps of skills because their members have up-to-date knowledge regarding competence needs
  • Concrete actions, however small, can be more convincing than academic theories

De Engelse publicatie is hier als pdf te downloaden. Voor de Franse versie en een Aziatische versie in het Engels verwijzen we naar de website van DECP.

*Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP) is in 2006 opgericht door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en VNO-NCW. DECP richt zich op het versterken van werkgevers organisaties in opkomende landen, met als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat.