Stevige ambitie kwaliteitszorg in het mbo in 2025 | Hoe realiseer je dat?

Kwaliteitszorg mbo

01 maart 2021

De MBO raad[1] presenteerde in december 2020 haar visie op kwaliteitszorg in het mbo voor 2025: kwaliteitszorg die niet van buitenaf wordt opgelegd en gecontroleerd, maar door de scholen zelf wordt gedragen. Dit is in lijn met de recente kamerbrief van de minister van OCW[2]. Een mooie koers voor het mbo waar wij als CINOP volledig achter staan. Scholen en onderwijsteams gaan hierbij uit van eigen ambities, die verder reiken dan de basiskwaliteit. Onder andere door peer review, dialoog in de regio en het benutten van data ontwikkelen en borgen zij de onderwijskwaliteit.

Scholen zijn ook al goed op weg in deze richting, maar komen ook nog lastige vraagstukken tegen. Hoe betrek je je stakeholders (inclusief de studenten) meer en voortdurend in de doorgaande kwaliteitsverbetering? En hoe versterk je de verbinding tussen kwaliteitscultuur en onderwijskwaliteit?

CINOP ondersteunt bij vraagstukken rondom kwaliteitszorg

We helpen mbo-instellingen met het ontwerpen van antwoorden op ingewikkelde vragen rondom kwaliteitszorg en met de implementatie hiervan:

  • We ontwikkelen het zelflerend vermogen en de veranderkracht van teams, door onderwijsteams in interactieve werksessies aan de hand van werkplekleren en met behulp van data eigen ambities en ontwikkelpunten te laten formuleren.
  • We helpen de kwaliteitscultuur te versterken door aan de hand van gestelde doelen, gebaseerd op een gedeelde visie op kwaliteit, de dialoog en samenwerking in onderwijsteams te verbeteren. O.a. door verschillende typeringen van kwaliteitsculturen als een spiegel voor te houden.
  • We creëren de juiste voorwaarden bij het management en ondersteunende diensten, door samen met hen inzichtelijk te maken wat teams nodig hebben en wat werkt qua ondersteuning en begeleiding.
  • We versterken het bestuurlijk vermogen, door kritisch mee te denken en interventies te initiëren die van toepassing zijn op de hele school.
  • We zorgen voor het juiste samenspel tussen de verschillende lagen van de instelling door de feedbackloop tussen wat er op teamniveau, op collegeniveau en op instellingsniveau gebeurt te versterken.

Doorgaande kwaliteitsverbetering met planning en control

We werken met de planning- en control-cyclus, zodat er in de teams én in de instelling doorgaande kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Hierdoor stellen we scholen en onderwijsteams in staat om uit te gaan van eigen ambities en zelf eigenaar te zijn van hun kwaliteitsbeleid.

Praktijkvoorbeelden rondom kwaliteitszorg

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden waarin we meer vertellen over wat we samen met onderwijsinstellingen hebben bereikt op het gebied van kwaliteitszorg?

Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen?

Wij delen graag onze kennis en ervaring. Neem vrijblijvend contact met ons op om van gedachten te wisselen over kwaliteitszorg in het mbo. We helpen je graag verder op weg!

[1] https://www.mboraad.nl/publicaties/kwaliteitszorg-het-mbo
[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25113&did=2020D52697

Meer lezen?