55 jongeren ontvangen als eerste het Europass certificaat als IMCoach

Uitreiking van de IMCoach certificaten
Uitreiking van de IMCoach certificaten

09 september 2019

Afgelopen zaterdag hebben 55 trotse jongeren als eerste een Europass certificaat ontvangen voor hun inzet als IMCoach. Ruim zes maanden hebben zij zich vrijwillig ingezet voor leerlingen op de weekendschool. Bij de weekendschool leren kinderen van 10-14 jaar, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is, alles over de wereld van beroepen.

Maatschappelijke diensttijd (MDT)

In het regeerakkoord is afgesproken om vanaf zomer 2019 de maatschappelijke diensttijd voor jongeren, tussen de 14 en 27 jaar oud, in te voeren. Het kabinet wil jongeren zo in staat stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving, mee te bouwen aan een sterke en betrokken samenleving en hun eigen talenten te ontwikkelen. MDT biedt jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, van  betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

De bedoeling van MDT is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, zich een periode kunnen inzetten voor andere mensen of voor bijvoorbeeld goede doelen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het mes snijdt aan 2 kanten. Jongeren kunnen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwe dingen leren, andere mensen ontmoeten en praktische ervaring opdoen. Tegelijkertijd helpen ze anderen en betekenen ze iets voor de samenleving. Jongeren leren nieuwe vaardigheden, kunnen relevante trainingen of cursussen volgen of een certificaat krijgen. Het wordt zo voor hen makkelijker om keuzes te maken voor de toekomst. Denk aan keuzes op het gebied van opleiding of werk, maar het kan ook helpen bij het weer op de rit krijgen van hun leven.

Van huiswerkbegeleiding tot gastlessen

De ImCoaches hebben bijvoorbeeld huiswerkclubs begeleid,  CITO-trainingen georganiseerd of gastlessen gegeven over hun hobby of talent. In het Academiegebouw in Utrecht werden zij in het zonnetje gezet door onder andere Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS.

Voorbereiding en doorontwikkeling door CINOP

Het programma en het eindcertificaat voor de jonge IMCoaches zijn voorbereid en worden verder ontwikkeld door CINOP, samen met IMC Weekendschool en de jongeren zelf. Meer weten over de werving van nieuwe coaches en de Stichting IMC Weekendschool? Bekijk het persbericht op de website van IMC weekendschool.

Op dit moment werkt CINOP (Euroguidance Nederland) samen met het Europass consortium aan de herziening van EUROPASS, voor een betere toegankelijkheid en meer inclusie.

Meer weten over de begeleiding door CINOP of het Europass certificaat? Mail naar Linda Schlundt Bodien of bekijk de website van Europass.

Gerelateerde artikelen