Spiegel op Flexibel Onderwijs

4

31 januari 2019

Welke ambities hebben Nederlandse onderwijsinstellingen op het gebied van flexibel onderwijs? Welke voordelen zien zij, en welke uitdagingen? Wat is de stand van zaken op dit moment in Nederland? In het najaar van 2018 heeft CINOP een peiling uitgevoerd onder bestuursleden en directieleden van onderwijsinstellingen. Deze week is het rapport met de uitkomsten gepubliceerd.

Een greep uit de resultaten

Als je kijk naar de mate van flexibilisering die onderwijsinstellingen nu hebben vs. wat ze zouden willen dan blijkt dat bijna 60 % het huidige vaste curriculum wil aanpassen naar meer flexibel onderwijs. De meerderheid erkent ook de noodzaak daarvan om competitief te blijven in de huidige markt, en naar de toekomst toe. Inclusief onderwijs bovendien nog niet hoog op de agenda te staan bij de respondenten, terwijl de meerderheid wel een stijging verwacht in het aantal studenten met een ondersteuningsvraag.

Interesse in het onderzoek? Ook meedoen?

Geïnteresseerd in het volledige rapport met alle resultaten? Je kunt het rapport hier downloaden. Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de online peiling. Als deelnemer kun je je organisatie vergelijken met andere onderwijsinstellingen, krijg je inzage in de resultaten en kun je leren van andere organisaties.

Waarom flexibel onderwijs?

De steeds groter wordende diversiteit van doelgroepen en de ambities op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen vragen om meer flexibiliteit van het onderwijs: in het aanbod, in de uitvoering en daardoor ook van de onderwijsinstellingen zelf. In de Spiegel op Flexibel Onderwijs is met behulp van het model voor het flexibiliseren van onderwijs gekeken naar de bestuursagenda, de organisatie-elementen en de dimensies van flexibel onderwijs. Zo blijkt dat maar liefst 74% van de respondenten flexibilisering als prioriteit op de bestuursagenda heeft benoemd.

Interessante inzichten

Het rapport is gebaseerd op een online vragenlijst waaraan bijna zestig door de overheid erkende mbo, hbo en wo onderwijsinstellingen hebben deelgenomen. Het onderzoek leidt tot interessante inzichten. Zo zien sommige respondenten nu al dat andere aanbieders hun doelgroepen bedienen met meer flexibel onderwijs.

De meerderheid geeft aan dat hun onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Ze zijn echter wel van mening dat er nog winst kan worden behaald op het afstemmen van de administratieve en financiële systemen op flexibel onderwijs. Om de flexibiliteit van het onderwijs te vergroten lijkt nog aandacht nodig om dit op elk gewenst tijdstip, elke gewenste plek en elke gewenste manier mogelijk te maken.

Verwachte voordelen

Voordelen zien de respondenten vooral in het beter kunnen inspelen op de diversiteit van de studentenpopulatie, de ontwikkeling van competenties van studenten doordat zij meer regie over hun studie hebben en een hogere studententevredenheid. Inclusief onderwijs blijkt niet hoog op de agenda te staan bij de respondenten, terwijl de meerderheid wel een stijging verwacht in het aantal studenten met een ondersteuningsvraag. Flexibilisering is hier bij uitstek een oplossing voor omdat uitzonderingen daardoor steeds minder nodig zijn.

Gerelateerde items

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen