Project Dwarsverbinden in de Regio

Project Dwarsverbinden in de Regio
Project Dwarsverbinden in de Regio

01 december 2019

Project Dwarsverbinden in de Regio

Sinds de zomer van 2019 is ECIO gestart met het project Dwarsverbinden in de Regio in de gemeenten Leeuwarden en Tilburg. Het project richt zich op studentenwelzijn en wil knelpunten die in de overgang tussen onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt worden ervaren oplossen. Hoe? Door het versterken van de ketenaanpak en bruggen te slaan tussen onderwijsinstellingen én andere regionale partijen die zich bezighouden met zorg en de arbeidsmarkt (bv. UWV, werkbedrijf, gemeente). Inmiddels hebben meerdere gemeenten interesse in het project en de aanpak getoond.

Studentenwelzijn

Op het terrein van studentenwelzijn zijn veel initiatieven gaande. Zo spannen onderwijsinstellingen zich in om het studentenwelzijn te verbeteren, zijn gemeenten actief bezig om het studentenwelzijn een plek te geven binnen het sociaal domein en geven arbeidsmarktpartijen bijvoorbeeld invulling aan de participatiewet. Studenten, beleidsmakers en onderwijspersoneel ervaren echter knelpunten in de overgang tussen onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt. Enkele knelpunten zijn:

  • wachtlijsten in de zorg;
  • gebrekkige informatievoorziening voor studenten en onderwijspersoneel;
  • taboe;
  • financiële zorgen.

Versterken van regionale samenwerking

ECIO voert het project Dwarsverbinden uit in de regio’s Leeuwarden en Tilburg. Hierin treedt ECIO op als projectleider, aanjager en kennispartner. De werkgroep in Leeuwarden, bestaande uit de gemeente Leeuwarden, onderwijsinstellingen NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het Rea College, het SoZaWe NW-Fryslan en UWV, richt zich voornamelijk op de overgang van onderwijs-arbeidsmarkt en het tegengaan van uitval. De werkgroep in Tilburg bestaat uit de gemeente Tilburg, Tilburg University, Fontys, Avans en de studentenraad Tilburg. Zij focussen zich voornamelijk op de overgang onderwijs-zorg. Beide werkgroepen gaan actiegericht te werk en streven naar een gezamenlijk doorbraakproject. Dit betreft een actiegericht project dat concrete meerwaarde creëert op het gebied van studentenwelzijn, door het versterken van de regionale samenwerking.

De ondersteuning van ECIO loopt in februari 2020 af. Het is de bedoeling dat er dan twee robuuste netwerken zijn ontstaan die gezamenlijk werken aan de uitvoering van de gekozen projecten. De VNG en OCW worden op de hoogte gehouden van de vorderingen en volgen het project op de voet. De inzet van ECIO kan uiteraard verlengd worden. Het project wordt gefinancierd door een ECIO-steunfonds.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen