Praktische hulp bij examinering op afstand in het beroepsonderwijs

Mbo examens trainingen cinop

29 maart 2021

De komende periode staat voor veel mbo’s in het teken van het afnemen van examens. Helaas moet dat nog steeds (grotendeels) op afstand. Hoe organiseer je dat? Hoe borg je de kwaliteit? We hebben veel bewondering en waardering voor al die mensen die zich met man en macht inzetten om de examens zoveel mogelijk door te laten gaan, ook op afstand. We ondersteunen mbo- en hbo-professionals bij het online toetsen en examineren met verschillende online trainingen. Bijvoorbeeld met de Online training CGI en de Online training assessor.

Online training Criterium Gericht Interview (CGI):

Met een Criterium Gericht Interview (CGI) kunnen kandidaten indirect beoordeeld worden op hun praktische vaardigheden. Wil je goed voorbereid zijn op het beoordelen van praktische vaardigheden bij (school)examens? Wil je leren de juiste gesprekstechnieken te hanteren? Deze training verhoogt de deskundigheid van beoordelaars. Het verantwoord hanteren van de examenvorm CGI levert een betrouwbaarder oordeel op over de vereiste vaardigheid bij de student. Meer weten?

Online Assessor training:

Je vergroot je kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn op het gebied van beoordelen en examineren. Wat je leert is direct toepasbaar in de praktijk en biedt handvatten om met zelfvertrouwen tot een goed onderbouwd oordeel te komen bij het examen. Meer weten?

Gerelateerde artikelen

Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio