Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

05 oktober 2021

De FlexTool – een toolbox die teams helpt bij het gefundeerd (her)ontwerpen van hun onderwijs –  is bottom-up ontwikkeld in co-creatie met vier voorlopers uit het mbo: Alfa-college, Albeda-college, ROC Friese Poort en ROC Nijmegen. De kracht van de FlexTool zit in deze gefundeerde, praktijk getoetste aanpak. Deze aanpak leidde tot een tool met concrete handvatten om een flexibel curriculum te ontwikkelen. Wij stellen de ontwikkelpartners graag één voor één aan je voor. We startten het gesprek met Alfa-College, ROC Friese Poort en Albeda-college. De laatste ontwikkelpartner die aan het woord komt is: ROC Nijmegen. Lees hier het complete interview.

Zelf aan de slag met de FlexTool?

In de FlexTool leergang leren mbo-professionals de FlexTool te gebruiken als basis voor het begeleiden van hun eigen teams bij het ontwerpen van flexibel onderwijs. Ook geïnteresseerd in deze leergang? Lees hier meer over de FlexTool leergang en meld je aan.

”De FlexTool structureert, activeert en is laagdrempelig in het gebruik. Teams kunnen er gemakkelijk mee aan de slag.” – Annick Cornielje, Onderwijskundig adviseur bij ROC Nijmegen.

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2