Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Friese Poort

Afbeelding nieuwsbericht flextool

27 mei 2021

De FlexTool – een toolbox die teams helpt bij het gefundeerd (her)ontwerpen van hun onderwijs –  is bottom-up ontwikkeld in co-creatie met vier voorlopers uit het mbo: Alfa-college, Albeda-college, ROC Friese Poort en ROC Nijmegen. De kracht van de FlexTool zit in deze gefundeerde, praktijk getoetste aanpak. Deze aanpak leidde tot een tool met concrete handvatten om een flexibel curriculum te ontwikkelen. Wij stellen de ontwikkelpartners graag één voor één aan je voor. We startten het gesprek met Alfa-College en de tweede ontwikkelpartner die we aan je voorstellen is ROC Friese Poort. Lees hier het complete interview.

Zelf aan de slag met de FlexTool?

In de FlexTool Leergang leren mbo-professionals de FlexTool te gebruiken als basis voor het begeleiden van hun eigen teams bij het ontwerpen van flexibel onderwijs. Ook geïnteresseerd in deze leergang? We hebben nieuwe data gepland en je kan je vanaf nu inschrijven! Lees hier meer over de FlexTool leergang en meld je aan voor de nieuwe trainingsdata.

” De FlexTool helpt teams zichzelf de goede vragen te stellen om zo stappen te zetten richting een flexibel curriculum. Ze blijven daarbij uiteraard eigenaar van hun eigen onderwijs.” – Simone Schoonhoven, Manager Onderwijs en Kwaliteit / Programmamanager Flexibel Onderwijs bij ROC Friese Poort

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen