Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met Alfa-college

26 april 2021

De FlexTool – een toolbox die teams helpt teams bij het gefundeerd (her)ontwerpen van hun onderwijs –  is bottom-up ontwikkeld in co-creatie met vier voorlopers uit het mbo: Alfa-college, Albeda-college, ROC Friese Poort en ROC Nijmegen. De kracht van de FlexTool zit in deze gefundeerde, praktijk getoetste aanpak. Deze aanpak leidde tot een tool met concrete handvatten om een flexibel curriculum te ontwikkelen. Wij stellen de ontwikkelpartners graag één voor één aan je voor. We beginnen het gesprek met Albert Jan Hoeve van het Alfa-college. Via de onderstaande button lees je het complete interview.

Aan de slag met de FlexTool?

In de FlexTool Leergang leren mbo-professionals de FlexTool te gebruiken als basis voor het begeleiden van hun eigen teams bij het ontwerpen van flexibel onderwijs. Ook geïnteresseerd in deze leergang? We hebben nieuwe data gepland en je kan je vanaf nu inschrijven! Lees hier meer over de FlexTool leergang en meld je aan voor de nieuwe trainingsdata.

” Het ontwikkelen van de tool met onderwijsprofessionals die met beide benen in de praktijk staan, maakt dat de tool goed aansluit bij de belevingswereld van de teams die de tool gaan gebruiken. ” – Albert Jan Hoeve, Programmamanager Alfa-college

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen