Onderzoek vergroten instroom Artsen Verstandelijk Gehandicapten

Onderzoek instroom avg cinop 2021

09 mei 2021

Welke aanpak is nodig om voldoende artsen te interesseren voor een opleiding tot Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG)? Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) onderzochten we hoe de instroom van AVG vergroot kan worden. Welke acties zijn nodig om zoveel mogelijk beschikbare opleidingsplaatsen ingevuld te krijgen? Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het ministerie van VWS.

Aantrekkelijk en interessant vakgebied

De beschikbaarheid en kwaliteit van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat om diverse redenen al diverse jaren onder druk. Uit het onderzoek bleek echter dat dit specialisme buiten het ziekenhuis, met een medische en sociale component, juist als een heel aantrekkelijk en interessant vakgebied wordt bevonden. Het onderzoek doet diverse aanbevelingen om dit verder te onderstrepen.

Concreet actieplan

CINOP en NVAVG verzamelden input voor een concreet actieplan om de instroom van AVG te vergroten. De quick wins uit het rapport worden – voor zover mogelijk – op korte termijn opgepakt in concrete acties om voor het komende schooljaar al meer beschikbare opleidingsplaatsen ingevuld te krijgen.

Waarom CINOP?

CINOP werkte aan dit onderzoek vanwege de combinatie van onderwijskundige expertise en expertise op het gebied van onderzoek. Specifieke expertise vanuit het vakgebied werd ingebracht door NVAVG.

Meer lezen?