Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

CINOP Helpdesk

14 oktober 2020

Zoek je naar onderwijskundige tips, hulpmiddelen of inspiratie bij het borgen van de kwaliteit van onderwijs en toetsing/examinering op afstand? Bel met de CINOP Helpdesk. We helpen je graag. Elke dinsdag (9-10 uur) en donderdag (15-16 uur) zijn onze collega’s rechtstreeks bereikbaar. En natuurlijk kun je ons altijd bereiken op ons centrale nummer of online je vraag versturen. We bellen je binnen 24 uur terug.

 

Jessica Tadema

jtadema@cinop.nl | 0651690032

Janneke Wennekes

jwennekes@cinop.nl | 0610015882

Tara Schoemaker

tschoemaker@cinop.nl | 0615821722

Hybride onderwijs: hoe pak ik het aan wanneer het niet mogelijk is om op de werkplek te werken en leren?

Tijs Pijls

tpijls@cinop.nl | 0610015878

Jessica Spithoven

jspithoven@cinop.nl | 0612234905 

Leren op de arbeidsmarkt- leerwegonafhankelijk beoordelen, EVC, werken met leeruitkomsten, hybride leren, ontwikkelen van kwalificaties en eenheden als basis voor flexibel maatwerkonderwijs.
 

Sandra Beugel

sbeugel@cinop.nl | 0651347470

Jessica Spithoven

jspithoven@cinop.nl | 0612234905

 

Samenhang, voortgang en borging eindniveau binnen een flexibel programma , hoe doe je dat? Wat kun je doen om per student een goede doorstroom te blijven bewaken?

 

Alie Kamphuis

akamphuis@cinop.nl | 0622661663

José Dams

jdams@cinop.nl | 0612507527

Jessica Spithoven

jspithoven@cinop.nl | 0612234905 

Hulp bij out-of-the-box oplossingen voor examencommissies (diplomabesluiten, examenmateriaal, klachten, etc.)
 

Marjolein Büscher

Marjolein.buscher@ecio.nl | 0622794051

Jessica Spithoven

jspithoven@cinop.nl | 0612234905 

 

Anders toetsen en examineren, toegankelijk & flexibel: hoe pak ik dat aan?

 

Danielle van der Wiele

dwiele@cinop.nl | 0610946701

José Dams

jdams@cinop.nl | 0612507527 

 

Hoe beoordeel ik praktische vaardigheden aan de hand van een CGI? Hoe maak ik goed gebruik van de bijbehorende gesprekstechnieken?

 

Esther Woertman

ewoertman@cinop.nl | 0612605701

José Dams

jdams@cinop.nl | 0612507527 

 

Hoe behoud ik zoveel mogelijk de kwaliteit van het examen (proces en product) bij wijziging van omstandigheden? Hoe pak ik examineren van taal of rekenen op afstand aan?

 

Esther Woertman

ewoertman@cinop.nl | 0612605701

Janneke Wennekes

jwennekes@cinop.nl | 0610015882

 

Hoe neem ik online vaardigheidsexamens af? Hoe leer ik de bijbehorende gesprekstechnieken?

 

Alie Kamphuis

akamphuis@cinop.nl | 0622661663 

 

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: hoe zorg je dat die kracht behouden blijft?

 

Manouk van den Brink

mbrink@cinop.nl | 0610211358

 

Hoe organiseer ik onderwijs op afstand voor laaggeletterden en inburgeraars? Hoe houd ik contact en informeer ik mijn laaggeletterde werknemers op afstand?

 

Wouter Jacobs

wjacobs@cinop.nl | 0615821759

 

Hoe zet ik data in om de voortgang en resultaten van mijn leerlingen/studenten in zicht te houden? Hoe benut ik deze tijd om een vliegende start te maken voor da

 

Bel of mail ons

Elke dinsdag (9-10 uur) en donderdag (15-16 uur) zijn onze collega’s rechtstreeks bereikbaar. En natuurlijk kun je ons altijd bereiken op ons centrale nummer of online je vraag versturen. We bellen je binnen 24 uur terug.