Vandaag officiële lancering MBO Connect | Eerste online community voor en door mbo-professionals

Mbo connect logo

18 maart 2021

Vandaag is de officiële lancering van MBO Connect door demissionair minister Van Engelshoven. MBO Connect is de eerste online community voor en door mbo-docenten en instructeurs. Dit platform geeft invulling aan de behoefte vanuit het veld om kennis en ervaringen uit te wisselen, activiteiten in het mbo te volgen en samen te werken met collega’s.

Partners van MBO Connect

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO, beiden onderdeel van CINOP) zijn partnerorganisaties van MBO Connect. Onze expertisecentra delen kennis en activiteiten op het platform op het gebied van onderzoek en inclusief onderwijs. Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET, in Nederland uitgevoerd door CINOP) is ook verbonden met het platform. EQAVET deelt handreikingen, tools en artikelen op het platform om teams te ondersteunen in het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Wat biedt MBO Connect?

  • Relevante kennis, ontwikkelingen en actueel nieuws uit het mbo in een gepersonaliseerd overzicht bijeen.
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan collega’s en samenwerken in landelijke netwerken.
  • Gesprekken met experts en onderzoekers uit het mbo.
  • Een overzicht van activiteiten met de mbo-kalender.
  • Polls waarin jij jouw stem kunt laten horen over belangrijke thema’s in het mbo.

Collectief en individueel lidmaatschap

Scholen kunnen een collectief lidmaatschap afsluiten voor alle opleiders in hun school. Hiermee zijn de opleiders lid en hebben ze toegang tot MBO Connect. Daarnaast kunnen ze zelf bepalen of ze (ook) lid worden van de BVMBO. MBO Connect is een professionaliseringsinstrument en kan betaald worden uit het professionaliseringsbudget van de school. Heeft de school geen collectief lidmaatschap dan kan je ook individueel lid worden. Je bent dan ook automatisch lid van de BVMBO. Meer informatie vind je op MBO Connect.

Community of practice

MBO Connect is een community of practice (CoP). Het platform vervult een rol bij het borgen van kennis en blijvend leren binnen de mbo-instelling. Daarnaast bevordert het de productiviteit en efficiëntie van mbo-scholen. Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar verder bouwen aan verduurzaming van het mbo.