NPO: Volop dilemma’s en kansen!

18 mei 2021

Hoe kiezen onderwijsinstellingen voor een juiste besteding van de NPO middelen?

Een eerste rondgang langs het scholenveld laat zien dat onderwijsinstellingen enerzijds de extra NPO-middelen aanwenden voor uitbreiding van de onderwijscapaciteit in het primaire proces en voor extra ondersteuning van studenten en docenten. Anderzijds horen we dat veel scholen nu versneld inzetten op duurzame onderwijskwaliteit en –ontwikkeling. Bij een aantal scholen is ook verhoogde aandacht voor (digitale) toegankelijkheid van het onderwijs, vanuit de inclusiegedachte. Er is dus volop beweging waarbij de gesprekken gaan over zowel de aanpak, voorbereiding, planvorming en straks de implementatie. Maar ook: hoe stuur je op kwaliteit, effectiviteit en impact? CINOP pleit ervoor om al vanaf de start van de planvorming aandacht te besteden aan deze laatstgenoemde onderdelen, en ruimte daarvoor te creëren in de plannen. Immers: de besteding van de NPO-middelen zal vanuit de overheid en inspectie nauwlettend worden gevolgd en gemonitord.

We helpen scholen een stap verder

Er gaan geluiden op dat commerciële bureaus zich opdringen aan de scholen en daar willen wij liever niet bij horen. Wel bij hen die scholen daadwerkelijk een stap verder kunnen helpen. CINOP kan vanuit haar jarenlange expertise in het begeleiden van scholen bij professionaliserings-, veranderings- en kwaliteitsvragen ook in deze NPO bestedingsvraag hulp en ondersteuning bieden. ECIO, het expertisecentrum inclusief onderwijs, helpt scholen bij het toegankelijkheidsvraagstuk, en ECBO, het expertisecentrum beroepsonderwijs, is sterk in monitoring en effectmetingen.

We kunnen je adviseren en ondersteunen bij bijvoorbeeld:

 • Onboarding en inductie van nieuwe docenten via de leergang MBO
 • Begeleiding docententeams op groei- en professionaliseringsvraagstukken
 • Programmamanagement voor het verbinden van diverse initiatieven voor onderwijsvernieuwing
 • Versnelde flexibilisering van het onderwijs
 • Toegankelijk en inclusief maken van het onderwijs voor alle studenten/scholieren
 • Digitale vaardigheden
 • Borging van de kwaliteit van online en offline onderwijs
 • Inzetten van een aantal praktische scans als startpunt
 • Data-inzet voor volgen en bijsturen van studentroutes
 • Monitoring en impactmeting van bestede NPO gelden
 • Mentaal welzijn van studenten
 • Kennisdeling (evidence based en best practices)

Voor twee onderwerpen vragen we in het bijzonder nog even aandacht. Dat is ten eerste de werkdruk van docenten en ten tweede studentenwelzijn.

 • Aandacht voor docenten

Veel docenten zijn moe na een intensief corona-schooljaar en ervaren forse werkdruk. Hoe behouden we met elkaar de veerkracht en motivatie van onze docenten om deze stap extra te zetten? Wat hebben zij nodig? Met tijdelijke programmaleiders kunnen we helpen om docententeams te ontlasten. Ook kunnen we scholen helpen met beproefde methodieken en bewezen aanpakken, zodat teams niet het wiel zelf uit hoeven te vinden.

 • Mentaal welzijn studenten

Corona zorgde voor een boost in digitaal toegankelijk, inclusief en flexibel onderwijs. Versneld hebben we kunnen putten uit de ervaring van studenten met een handicap of ondersteuningsvraag wat betreft het toegankelijk en inclusief houden van het onderwijs voor alle studenten. Die voordelen wil je behouden en borgen, ook als straks het ‘normale’ onderwijs weer op gang komt. De crisis heeft helaas ook aantoonbaar grote impact op het mentale welzijn van studenten. Hoe krijg je deze groep goed in beeld en hoe houd je hen aangehaakt? Ons expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) adviseert en ondersteunt al jaren universiteiten, hogescholen en mbo’s bij dit vraagstuk.

Waar kunnen we je mee helpen?

Alle studenten verdienen de kans op goed onderwijs en een goede toekomst. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt daarbij, maar betekent ook een hoop werk. Aarzel niet en laat het ons weten als je hulp nodig hebt bij het maken van de juiste keuzes, het uitvoeren van die plannen en het monitoren van de impact ervan.

Gerelateerde items

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen