Nieuw trainingsaanbod voor start schooljaar 2021-2022

08 juli 2021

Onderwijsteams hebben dit schooljaar hard gewerkt om online en offline lessen te kunnen blijven verzorgen. En tegelijkertijd ook de kwaliteit te borgen. Wat vragen de nieuwe ontwikkelingen van docenten, teamleiders en examencommissies? Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig? We inventariseerden de behoefte bij onderwijsprofessionals en ontwikkelden nieuwe trainingen. Onderstaand vind je een inkijkje in dit nieuwe trainingsaanbod. Heb je interesse? Laat het ons weten dan plannen we alvast een training in voor na de zomer.

Training op maat

We denken graag met je mee waar jouw specifieke behoefte ligt. Via onderstaande button kun je een gratis oriënterend gesprek met ons aanvragen. In een persoonlijk gesprek inventariseren we samen met jou op welke specifieke thema’s we jouw organisatie kunnen helpen.

Bekijk nieuw trainingsaanbod

Aan de slag in het mbo

Wat hebben mbo-docenten nodig voor een sterke start? Veel scholen zoeken nieuwe collega’s om extra begeleiding en maatwerk mogelijk te maken voor studenten. Achterstanden moeten worden ingehaald en er is extra aandacht voor studentenwelzijn. We bieden vier korte en doelgerichte trainingen aan om nieuwe docenten in het mbo te helpen sterk te starten. De trainingen vormen samen de ultieme crash-course voor jouw nieuwe collega’s. > Interesse

Spanning in de klas

Gevoelige gesprekken zijn onontkoombaar in de klas. Soms zorgen deze gesprekken voor onderlinge emoties en dynamieken. We willen docenten hierbij ondersteunen en handvatten bieden bij het voeren en begeleiden van deze gesprekken. In deze training leer je hoe je op een effectieve manier met conflicten kunt omgaan en hoe je je relaties met anderen kunt verbeteren. > Interesse

Internationalisering

Voor mbo-instellingen is er de mogelijkheid voor mobiliteiten om naar landen buiten de EU te gaan. Op dit moment vinden veel mbo-instellingen het nog spannend om mobiliteiten buiten de EU te verzorgen. Met onze training Internationalisering geven we je handvatten, tips en informatie. We delen eigen ervaringen vanuit CINOP Global om jouw school verder te helpen en te bouwen aan een duurzame samenwerking met lokale partners. > Interesse

Teamcoaching

Teambinding en werken vanuit een gezamenlijke visie was dit schooljaar soms lastig. Met een kort en doelgericht traject helpen we teams aankomend schooljaar sterk te starten. Met een individuele intake worden de leerbehoeften en persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Vervolgens bepalen teams in tweedaagse sessies de teamdoelen en maken afspraken om deze doelen te bereiken. Hierdoor ontstaat er richting, oog voor elkaars talenten en draagvlak om samen sterk te starten. > Interesse

Open inschrijving Assessor geopend voor het najaar

Met onze Assessor training vergroot je je kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn op het gebied van beoordelen en examineren. Wat je leert is direct toepasbaar in de praktijk en biedt handvatten om met zelfvertrouwen tot een goed onderbouwd oordeel te komen bij het examen. De open inschrijving voor deze training is geopend voor het najaar. > Interesse

Gerelateerde items

Online assessor training per dagdeel | Open inschrijving geopend

Vragenlijst voor mbo-docenten | Deel je ervaring over spanning in de klas

Praktische hulp bij examinering op afstand in het beroepsonderwijs