Nieuw trainingsaanbod voor start schooljaar 2021-2022

03 september 2021

Wat vragen nieuwe ontwikkelingen dit schooljaar van docenten, teamleiders en examencommissies? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig? We inventariseerden de behoefte bij onderwijsprofessionals en ontwikkelden nieuwe trainingen. Bekijk onderstaand dit nieuwe trainingsaanbod. Heb je interesse? Laat het ons weten.

Training op maat

We denken graag met je mee waar jouw specifieke behoefte ligt. Via onderstaande button kun je een gratis oriënterend gesprek met ons aanvragen. In een persoonlijk gesprek inventariseren we samen met jou op welke specifieke thema’s we jouw organisatie kunnen helpen.

Bekijk nieuw trainingsaanbod

Aan de slag in het mbo

Wat hebben mbo-docenten nodig voor een sterke start? Veel scholen zoeken nieuwe collega’s om extra begeleiding en maatwerk mogelijk te maken voor studenten. Achterstanden moeten worden ingehaald en er is extra aandacht voor studentenwelzijn. We bieden vier korte en doelgerichte trainingen aan om nieuwe docenten in het mbo te helpen sterk te starten. De trainingen vormen samen de ultieme crash-course voor jouw nieuwe collega’s. > Interesse

Spanning in de klas

Gevoelige gesprekken zijn onontkoombaar in de klas. Soms zorgen deze gesprekken voor onderlinge emoties en dynamieken. We willen docenten hierbij ondersteunen en handvatten bieden bij het voeren en begeleiden van deze gesprekken. In deze training leer je hoe je op een effectieve manier met conflicten kunt omgaan en hoe je je relaties met anderen kunt verbeteren. > Interesse

Internationalisering

Voor mbo-instellingen is er de mogelijkheid voor mobiliteiten om naar landen buiten de EU te gaan. Op dit moment vinden veel mbo-instellingen het nog spannend om mobiliteiten buiten de EU te verzorgen. Met onze training Internationalisering geven we je handvatten, tips en informatie. We delen eigen ervaringen vanuit CINOP Global om jouw school verder te helpen en te bouwen aan een duurzame samenwerking met lokale partners. > Interesse

Teamcoaching

Teambinding en werken vanuit een gezamenlijke visie was afgelopen schooljaar soms lastig. Met een kort en doelgericht traject helpen we teams dit schooljaar sterk te starten. Met een individuele intake worden de leerbehoeften en persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Vervolgens bepalen teams in tweedaagse sessies de teamdoelen en maken afspraken om deze doelen te bereiken. Hierdoor ontstaat er richting, oog voor elkaars talenten en draagvlak om samen sterk te starten. > Interesse

Examens vaststellen

Sluiten de examens nog aan bij het onderwijs van dit moment? Kijken de teams allemaal nog op dezelfde wijze naar de bestaande examens? Doen we het goed of niet bij de ontwikkeling van onze exameninstrumenten? Deze training helpt antwoorden te krijgen op deze vragen. > Interesse

Interesse in een training? Bekijk hier ons complete trainingsaanbod.

Gerelateerde items

Vragenlijst voor mbo-docenten | Deel je ervaring over spanning in de klas

Praktische hulp bij examinering op afstand in het beroepsonderwijs