Nederland nummer 1 in inburgering

Inburgering Vraagstuk CINOP

27 juni 2019

We staan aan de vooravond van de veranderopgave met betrekking tot inburgering. CINOP heeft als doel om Nederland nummer 1 in leren te maken voor iedereen en dat betekent ook dat wij streven naar nummer 1 op het gebied van inburgering.

Wat is goede inburgering?

Goede inburgering draagt bij aan integratie. Bezig zijn met inburgering is per definitie ook bezig zijn met wat na de inburgering komt. Voor ons is integratie iemand in staat stellen om goed deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Daar komt veel meer bij kijken dan enkel het (organiseren van) goed inburgeringsonderwijs. ‘Nederlander zijn’ kun je nieuwkomers niet uit boeken leren, maar wel door hen actief te laten zijn binnen de verschillende domeinen van de Nederlandse samenleving. CINOP staat al ruim 40 jaar met één been in de arbeidsmarkt en één been in onderwijs. Inburgering plaatsen wij daarom in een breder perspectief van het leren, arbeidsmarkt en integratie. Wij weten daarom dat leren met impact altijd gewaarborgd moet zijn binnen een brede maatschappelijke context.

CINOP evalueert, monitort en begeleidt al vele jaren de kwaliteit en het proces van leren. Deze ervaring zetten wij in voor een verdere doorontwikkeling van de inburgering. Uit onderzoek naar het huidige inburgeringsbeleid blijkt dat nieuwkomers verdwalen in de inburgering en niet in alle gevallen leidt tot de gewenste integratie. Onze ervaring leert dat niet alleen inburgeraars, maar ook landelijke overheden, gemeentes,aanbieders en werkgevers heel wat hindernissen moeten overwinnen om inburgeringsbeleid vorm te geven. Wij willen de komst van parallelle systemen voor inburgeraars en statushouders voorkomen door samen met landelijke, regionale en lokale overheden, aanbieders en werkgevers verder te bouwen op basis van wat er allemaal al wél is gerealiseerd en waar we van weten dat het werkt.

Impact maken met inburgering

CINOP ondersteunt in deze maatschappelijke opdracht door met innovatieve en effectieve oplossingen te komen voor het inburgeringsvraagstuk. Samen met onze partners en opdrachtgevers zoeken wij naar oplossingen voor vragen als: Hoe bereid je nieuwkomers door middel van inburgering voor op een duurzame plek in de Nederlandse samenleving? Hoe zorg je voor voldoende professionele docenten? Wat zijn de beste materialen die zorgen voor toegankelijk inburgeringsonderwijs? Hoe richt je inburgering flexibel in? En hoe zorg je voor een soepele transitie naar de arbeidsmarkt? Hoe begeleid je nieuwkomers naar zelfstandigheid, ook na het inburgeringstraject? Kortom, hoe maken we écht impact met inburgering?

Ben jij een gemeente of werkgever en wil jij maatschappelijke impact bereiken op het gebied van inburgering? Neem contact op met onderstaande inburgeringsexperts.

Op zoek naar mogelijkheden om van andere Europese landen te leren over inburgering en integratie? Neem dan contact op met het Europese subsidieprogramma Erasmus+, dat voor de sectoren mbo en ve wordt uitgevoerd door CINOP.

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?