Nationaal Programma Onderwijs: wat past bij je docenten en studenten?

Npo cinop 2021

10 mei 2021

CINOP ondersteunt bij een integraal, praktisch en duurzaam NPO-plan

De overheid is in actie gekomen met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ (NPO). Scholen zijn aan zet. En nu? Weet je al wat je kunt doen om maximaal impact te realiseren voor je studenten en docenten? En hoe ga je dat monitoren? Stichting CINOP adviseert en helpt bij het opstellen en realiseren van een integraal, praktisch en duurzaam NPO-plan.

Wat past bij mijn docenten en studenten, en hoe monitor ik dat?

Hoe benut je de extra middelen effectief, zonder fors meer werkdruk? Welke maatregelen helpen je docenten het beste? Welke achterstanden hebben onze studenten, en welke aanpak past daarbij? Ongetwijfeld herkenbare vragen. Door onze onderzoekskennis en praktijkervaring rondom deze thema’s kunnen we je adviseren en op weg helpen. Bijvoorbeeld:

 1. Integrale aanpak

  Welke interventies passen bij je school? En hoe breng je de diverse initiatieven met elkaar in samenhang? Je wilt immers geen ‘losse flodders’. Wij hebben uitgebreide expertise opgebouwd in kennisdeling en programmamanagement en kunnen zorgen voor interne verbinding en een integrale aanpak.

 2. Werkdruk

  Veel docenten zijn moe na een intensief corona-schooljaar en ervaren forse werkdruk. Herken je dit? Met tijdelijke programmaleiders kunnen we helpen om docententeams te ontlasten. Ook kunnen we scholen helpen met beproefde methodieken en bewezen aanpakken, zodat teams niet het wiel zelf uit hoeven te vinden.

 3. Data-inzet voor succesvolle studentroutes

  Door slim gebruik te maken van beschikbare data kun je de voortgang van studenten in beeld krijgen èn houden. Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van data in het onderwijs ondersteunen we je graag. Wat werkt wel in een bepaalde opleiding, en wat niet? En hoe komt dat? Zo kun je heel gericht en efficiënt werken aan succesvolle studentroutes en uitval voorkomen.

 4. Mentaal welzijn studenten

  Corona zorgde voor een boost in digitaal toegankelijk en flexibel onderwijs. Die voordelen wil je behouden en borgen, ook als straks het ‘normale’ onderwijs weer op gang komt. De crisis heeft helaas ook aantoonbaar grote impact op het mentale welzijn van studenten. Hoe krijg je deze groep goed in beeld en hoe houd je hen aangehaakt? Ons expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) adviseert en ondersteunt al jaren universiteiten, hogescholen en mbo’s bij dit vraagstuk.

 5. Monitoring en impactmeting

  Hoe dragen de acties vanuit het NPO-plan bij aan het wegwerken van achterstanden? Hoe krijg je hier zicht op en kun je monitoren wat de impact van alle inspanningen is? Met de kennis uit ons onderzoeks-expertisecentrum ECBO kunnen we je helpen om de effecten van alle inspanningen te monitoren. Zo kun je tijdig bijsturen waar nodig. Dit kan zo praktisch of juist uitgebreid als je wilt. Denk dan niet alleen aan de ‘harde’ onderwijs-criteria, maar zeker ook aan bijvoorbeeld werkplezier en studenttevredenheid.

Alle studenten verdienen de kans op goed onderwijs en een goede toekomst. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt daarbij, maar betekent ook een hoop werk. Aarzel niet en laat het ons weten als je hulp nodig hebt bij het maken van de juiste keuzes, het uitvoeren van die plannen en het monitoren van de impact ervan.