Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali

Professionalisering onderwijs Mali
Professionalisering onderwijs Mali

31 oktober 2019

Op dinsdag 29 oktober 2019 vond de slotceremonie plaats van het NICHE/MLI-215 project: Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali. De voorzitter van de bijeenkomst was de minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Prof. Mahamadou Famanta. Onder de aanwezigen waren onder meer:

  • de MLI 215 Project Coördinator in Mali (Pr Bakary Cisse),
  • de NICHE Project Coördinator in Nederland (Ouindinda Niekiema),
  • de CINOP Consortium Director (Joop Clappers)
  • een vertegenwoordiger van het CINOP Consortium (Prof. Bonaventure Mvé Ondo van de aau),
  • leden van het kabinet van de MESRS ;
  • Rectoren en algemene directeuren de 9 IES-begunstigden van het project,
  • de vertegenwoordiger van CINOP en de CIRN.

Resultaat

Het doel van deze bijeenkomst was om publiekelijk verslag uit te brengen over de resultaten van het project en de verwachte eindresultaten aan het eind van de vijfjarige uitvoeringsperiode.

Sinds 2011 is Mali  betrokken bij een fundamenteel hervormingsproces dat bestaat uit het reorganiseren van het onderwijssysteem en het moderniseren van het bestuur. Ter ondersteuning van deze hervorming is het  NICHE/MLI/215 project “Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali” (MPES) uitgevoerd. Het project had als doelstelling om  de capaciteiten van de instellingen voor hoger onderwijs te versterken door de oprichting van een goed bestuur, met bijzondere aandacht voor gender en de capaciteit om permanente vorming aan te bieden. Van 13 november 2014 tot 31 augustus 2019 werd het NICHE/MLI/215-project in Mali met  Nederlandse subsidie uitgevoerd.

Minister Famanta heeft bij deze slotceremonie zijn oprechte dank uitgesproken aan de Nederlandse samenwerking voor de waardevolle steun die zij de subsector van het hoger onderwijs heeft gegeven in het kader van het project NICHE/MLI/215.

Na de vijf jaar van uitvoering van het project is er opmerkelijke vooruitgang geboekt op de zes hervormingsgebieden: governance, kwaliteitsborging, ICT, afstandsonderwijs, gender en arbeidsmarkt

Prof. Mahamadou Famanta (minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Mali)

Hij is er ook trots op dat deze vooruitgang het mogelijk heeft gemaakt om bevredigende resultaten te behalen in het kader van het proces van wereldwijde hervorming van het hoger onderwijs. Daarnaast bedankt hij het coördinatieteam van het project voor hun inzet en vastberadenheid bij de totstandbrenging van een nieuwe universitaire cultuur.

Gerelateerde items

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra