Leerlingendaling in het VO | Subsidie voor een toekomstplan in de regio

11 juni 2020

In verschillende delen van ons land dalen de leerlingaantallen. Staat jouw VO-school in een krimpende regio? Je kunt nu subsidie aanvragen om hier samen met collega-scholen in de regio een toekomstplan voor te maken. De subsidie is bedoeld om samenwerking bij planvorming en uitvoering te stimuleren. Wij kunnen je hierbij begeleiden en ondersteuning bieden.

CINOP en CED-Groep slaan handen ineen

CINOP en de CED-Groep gaan een samenwerking aan om VO-onderwijsinstellingen in de regio te helpen. Deze samenwerking garandeert maximale ondersteuning bij het ontwikkelen van het onderwijsaanbod en de begeleiding van het proces. De objectiviteit van een externe adviseur waarborgt een evenwichtig proces en plan voor alle betrokkenen. Het lokaal aanbieden van divers onderwijs komt op de eerste plaats. De leerling staat centraal, juist als er noodzaak is om onderwijs anders te gaan organiseren door (komende) krimp.

Samenwerking in de regio essentieel

Goed en gevarieerd onderwijs moet voor alle leerlingen in de regio beschikbaar zijn en blijven. Dit vraagt om samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Goede samenwerking kan zelfs leiden tot kwaliteitsverhoging en meer diversiteit waarmee alle leerlingen in een regio zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Met een 4D-werkwijze (Data, Duiden, Doelen en Doen) begeleiden we het proces van planvorming vanaf de eerste verkenning tot en met een gedragen regiovisie inclusief het plan van aanpak. Ervaren adviseurs van CINOP en de CED-Groep begeleiden dit proces op het gebied van visieontwikkeling, anders organiseren en realistisch maatwerk in een divers onderwijsaanbod. Indien gewenst kunnen we ook expertise vanuit ons netwerk bij het proces betrekken.

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking?

Wil je met partners samenwerken om een toekomstplan te maken voor kwaliteitsontwikkeling van je onderwijs? Neem contact met ons op voor begeleiding en ondersteuning van je toekomstplan.