Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?

Landelijke peiling ‘Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen’

03 september 2020

De coronacrisis treft ons allemaal. Leren en ontwikkelen zijn belangrijker dan ooit. Sectoren die voorheen tekorten aan medewerkers hadden dreigen nu overschotten te hebben. Een aantal sectoren zullen te maken krijgen met grotere tekorten. Mobiliteit, kort cyclisch opleiden en leercultuur zijn belangrijke aandachtspunten. Maar er is ook een economische werkelijkheid die van invloed is op wat er wel en niet kan.

Welke invloed heeft de crisis in de verschillende sectoren?

Onze gedachten daarover hebben we op een rijtje gezet in de white paper Leven Lang Ontwikkelen na de crisis. Om inzichten verder aan te scherpen en te kunnen delen houden we voeling met wat er in de verschillende sectoren leeft. Welke invloed heeft de crisis in jouw sector? We nodigen je graag uit om de vragenlijst in te vullen. Dat kost ongeveer 5-10 minuten en kan via onderstaande button. Je krijgt als eerste inzicht in de resultaten. CINOP helpt graag bij alle uitdagingen die ontstaan zijn rondom een LLO.

Tenslotte willen we je graag informeren over een aantal zaken die voor ondernemers en werknemers interessant zijn, zie hieronder.

Een ‘leercultuur’ is een belangrijk element om mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen. De leercultuurscan van CINOP helpt je organisatie in drie stappen: door ‘spiegelen’, ‘scherpstellen’ en ‘handelen’ maken we de leercultuur in organisaties zichtbaar en de mogelijkheden voor verdere versterking daarvan.

Veel bedrijven investeren al veel en structureel in hun menselijke kapitaal. Nederland scoort goed in deelname aan (formele vormen van) opleiding of scholing. Het wordt nog beter als we er non- of informeel leren bij betrekken. In bedrijven wordt veel product- of diensten-gerelateerd getraind. En wat te denken van de informele ontwikkeling van kennis en kunde in de dagelijkse praktijk van miljoenen werkenden? Onderzoek toont aan dat:

  • Mensen in organisaties met een positieve leercultuur loyaler en meer tevreden zijn over hun werk;
  • Gemotiveerder zijn om zich te ontwikkelen;
  • Er een positieve samenhang tussen leren en (organisatie)prestaties is, zowel financieel als procesmatig.

Een positieve leercultuur vormt een basis voor betere prestaties, een betere (economische) positie van bedrijven en een sterkere employability van medewerkers.

Leercultuurscan: zicht krijgen op leercultuur en verbeteropties

O&O-fondsen en brancheorganisaties onderkennen het belang van een leercultuur. Maar wat houdt dat nu precies in, en hoe geef je leercultuur een plek in een branchebreed beleid voor een leven lang ontwikkelen, als ondersteuning en facilitering voor ondernemers en hun medewerkers?

De leercultuurscan van CINOP helpt in drie stappen om de leercultuur in organisaties en branches zichtbaar te maken en te versterken:

  • Spiegelen: een helder zicht op de leercultuur in de organisatie en mogelijke verbeterpunten.
  • Scherpstellen: een scherper zicht op hoe een leercultuur wordt ervaren en waar het versterkt kan worden.
  • Handelen: het opstellen en implementeren van een actieplan ter versterking van de leercultuur.

Door de leercultuurscan vanuit bijvoorbeeld een O&O-fonds aan te bieden en resultaten te monitoren is het op brancheniveau een waardevol instrument voor het opleidings- en ontwikkelingsbeleid: het levert zicht op of en hoe er sprake is van een leercultuur in de bedrijven en biedt de mogelijkheid om collectief gerichte ondersteuning te bieden in de ontwikkeling ervan. In de factsheet lees je hoe je de cultuurscan stapsgewijs in je organisatie kunt inzetten, en hoe je deze als O&O-fonds in samenwerking met CINOP kunt aanbieden.

Download hier de factsheet

Bekijk hier de flyer

Voor de coronacrisis werd de arbeidsmarkt gekenmerkt door grote tekorten aan vakkrachten in tal van sectoren zoals zorg, techniek en onderwijs. Zij-instromers zorgden slechts gedeeltelijk voor enige verlichting. Sectoren zagen zich genoodzaakt om nieuwe vakkrachten snel inzetbaar te maken. Als gevolg van de coronacrisis zullen naar verwachting vanuit een aantal sectoren, waaronder cultuur en horeca, grote aantallen mensen hun baan verliezen of deze al hebben verloren. Door zo snel mogelijk mensen kort cyclisch om-, her- of bij te scholen richting sectoren waar krapte heerst en werkgelegenheid is, kan langdurige werkloosheid worden tegengegaan.

We zien meer (nieuwe) online platforms voor leerproducten ontstaan. Fantastisch voor ontwikkelen en leren, maar het is niet altijd duidelijk wat de waarde is van deze trajecten voor de inzetbaarheid van nieuwe vakkrachten. De arbeidsmarkt is gebaat bij voldoende waarde en kwaliteit van wat er geleerd wordt. CINOP kan zorgen voor de juiste structuur, inhoud, kwaliteit én de waarde van her- en omscholingstrajecten. Op basis van erkende en beproefde methodes kunnen we sectoren helpen om werknemers stapsgewijs en gericht te laten groeien tot een volwaardige vakkracht. Graag vertellen we meer over onze werkwijze. Benieuwd? Laat het ons weten!

Een van de effecten van de coronacrisis is dat de toekomstige arbeidsmarkt voor jonge instromers in een aantal sectoren sterk aan verandering onderhevig is. Recent onderzoek uitgevoerd door CINOP en ECBO – onderdeel van CINOP –  laat zien dat bijna 25% van mbo-studenten in het laatste jaar van hun opleiding denken dat de arbeidsmarkt voor hun beroep aan het veranderen is en dat ondersteuning wenselijk is om te switchen naar een ander toekomstig beroep.

Het is onduidelijk hoe scholen en bedrijven gaan anticiperen op deze nieuwe groep ‘studenten-at-risk’ vanaf de start van het nieuwe schooljaar. Het is dan ook belangrijk om hierover de dialoog te starten met scholen en werkgevers. Zo kan gekeken worden waar op de korte- en middellange termijn slimme verbindingen en ondersteuning nodig zijn rondom arbeidsmarktoriëntatie, bijvoorbeeld stages en werkplekleren, en arbeidsmarktperspectief. Wil je meer zicht op deze groep en meedoen in het ontwikkelen van initiatieven? Laat het ons weten!

Gerelateerde artikelen