Kwart mbo’ers negatief over keuzedelen in JOB-monitor; wat werkt wèl?

Resultaten Job monitor
Resultaten Job monitor

04 juni 2020

262.000 mbo-studenten van 63 scholen lieten hun stem horen in de tweejaarlijkse monitor van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Vandaag ontvangt minister van OCW Ingrid van Engelshoven de resultaten. Een van de opvallende uitkomsten is dat ruim een kwart van de studenten (27%) negatief is over de keuzedelen waaruit zij kunnen kiezen. JOB krijgt vaak signalen dat er weinig keuze is, of zelfs dat keuzedelen worden opgelegd. Een kwart van de studenten is bovendien negatief over de inhoud van de keuzedelen. Bij CINOP zien we in de praktijk dat veel scholen moeite hebben om flexibel onderwijs vorm te geven en studenten meerdere opties te bieden voor keuzedelen. Een flexibel curriculum biedt uitkomst.

Inzet van keuzedelen: flexibiliteit voor studenten èn bedrijven

Keuzedelen zijn in 2016 geïntroduceerd in het mbo met als doel studenten meer mogelijkheden te bieden zodat zij hun vakmanschap kunnen verbreden of verdiepen. Daarnaast zijn er ook keuzedelen gericht op het bevorderen van de doorstroom naar een vervolgopleiding. Kortom, de inzet van keuzedelen biedt veel mogelijkheden om meer flexibiliteit te bieden. Niet alleen voor studenten omdat daarmee beter aangesloten kan worden bij wensen en behoeften, maar ook voor bedrijven omdat scholen door inzet van keuzedelen sneller kunnen inspelen op veranderingen in het werkveld.

Consequenties voor organiseerbaarheid en uitvoerbaarheid

In de praktijk zien we echter dat veel scholen moeite hebben om flexibel onderwijs vorm te geven en studenten meerdere opties te bieden in het volgen van keuzedelen. Scholen wijten dit vooral aan de consequenties die dit zou hebben voor de organiseerbaarheid en uitvoerbaarheid.  Flexibiliseren van het curriculum heeft namelijk invloed op meer dan het lesprogramma alleen. Ook de link met examinering, (voortgangs)registratie, roostering en begeleiding is van belang om uiteindelijk tot een goed en werkend flexibel curriculum te komen. CINOP helpt scholen om dit te realiseren. Onze aanpak is gericht op gefundeerde oplossingen die zichzelf in de praktijk hebben bewezen. We werken daarin altijd nauw samen met zowel studenten als het werkveld, zodat zij betrokken zijn, en mede-eigenaar van de onderwijsontwikkeling.

Druk op examinering van keuzedelen

Voor de coronacrisis ervoeren scholen nog een tweede knelpunt: de toegenomen druk die keuzedelen met zich meebrengen voor onderwijsteams en examencommissies. Tijdens de coronacrisis is de examinering van keuzedelen komen te vervallen. Maar de druk bij onderwijsteams en examencommissies zal binnenkort echter weer komen te liggen op het zodanig invulling geven aan examinering van keuzedelen dat dit voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Zeker ook omdat deze mee gaan tellen voor de slaag-zakregeling.

Advies of hulp nodig?

Keuzedelen helpen om, naast de kwalificatie, het vakmanschap van de student te verbreden of verdiepen. Keuzedelen bieden bovendien flexibiliteit; ze kunnen inspelen op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.

Meer weten? Bekijk onze aanpak, artikelen en praktijkvoorbeelden.

Lees het persbericht over de JOB-monitor