KOMPAS21: reflectie-instrument voor 21e -eeuwse vaardigheden

KOMPAS21 CINOP
KOMPAS21 CINOP

25 juni 2019

KOMPAS21: ‘Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21’: een digitaal reflectie-instrument voor groei en ontwikkeling van 21ste -eeuwse vaardigheden. Het instrument – voor en door het mbo – is ontwikkeld door een unieke samenwerking met Ecbo, ROC Friese Poort, het bedrijfsleven en 11 mbo-instellingen. Op 2 juli a.s. wordt KOMPAS21 gelanceerd.

Wat is KOMPAS21?

KOMPAS21 is een digitaal reflectie-instrument dat inzicht geeft in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van mbo-studenten. Het gaat hierbij om aspecten die de sociale en culturele betrokkenheid vergroten. Het instrument is gebaseerd op de vaardigheden: ondernemendheid, sociale & culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren, leren leren, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en zelfregulatie. Deze vaardigheden dragen er aan bij het hoofd te bieden aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en samenleving. KOMPAS21 is bedoeld voor mbo-studenten, onderwijsprofessionals en het werkveld.

KOMPAS21 helpt studenten inzicht te krijgen in hun 21e-eeuwse vaardigheden en laat net als een echt kompas zien waar je nu staat en waar je heen wilt.

Pieter Baay, projectleider KOMPAS21

Project KOMPAS21

Het project ging begin 2018 van start. Maandelijks stond een vaardigheid centraal. Voor de uitwerking van de vaardigheden is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, peilingen en Group Design Rooms. In deze zogenoemde versnellingskamers bespraken studenten, docenten en het leerbedrijven de betekenis en het gewenste niveau van de vaardigheden. Op basis van de input is onderzocht wat deze vaardigheden voor studenten concreet betekenen en hoe deze vaardigheden in het onderwijs kunnen worden ontwikkeld.

Unieke samenwerking

Het instrument is ontwikkeld door roc’s, aoc’s en vakscholen uit heel Nederland. Naast ROC Friese Poort participeren Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas.

Meer informatie

Wil je meer informatie over KOMPAS21? Vraag een demo aan en neem alvast een kijkje op www.kompas21.nl.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.