Internationalisering in het mbo wordt volwassen

Internationalisering in het mbo wordt volwassen
Internationalisering in het mbo wordt volwassen

29 november 2019

Internationalisering is breder dan studenten- of docentenmobiliteit: internationalisering gaat over het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden en zelfstandigheid, taalvaardigheid, begrip voor andere culturen en leren omgaan met diversiteit. CINOP is de uitvoeringsorganisatie van het Europees subsidieprogramma Erasmus+ voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, en ontwikkelde bijvoorbeeld de Kwaliteit- en Impactscan voor de implementatie van internationalisering in het mbo. CINOP/Erasmus+ ging in 2019 met verschillende mbo-instellingen in gesprek en maakte de balans op.

Evaluaties

Duizenden mbo-studenten en docenten hebben inmiddels al een internationale ervaring gehad. Sinds 2014 is het aantal deelnemers aan Erasmus+ per jaar met ruim 40% toegenomen. In de eerste tussenevaluatie die vorig jaar is uitgebracht, schetsten we de stand van zaken bij 23 mbo-instellingen. In de tweede tussenevaluatie gaan we dieper in op de leerervaringen en best practices van de acht instellingen die we interviewden. Deze best practices laten zien hoe mbo-instellingen de afgelopen jaren de transitie hebben gemaakt van incidentele naar structurele aandacht voor internationalisering.

We moeten niet alleen investeren in de toppers die schitteren op een evenement als bijvoorbeeld WorldSkills, maar ook in de groepen die extra aandacht nodig hebben. Zo wordt de vijver met talentvolle mensen alleen maar groter.

Huub Dekkers, algemeen directeur CINOP 2019

Strategisch meetinstrument Kwaliteit- en Impactscan (KIS)

We besteden veel aandacht aan de impact van internationalisering: de verandering die mede dankzij een project wordt bereikt – voor een individu, voor een organisatie en voor de maatschappij. Eerder hebben we de KIS ontwikkeld voor het mbo. De KIS is dit jaar vernieuwd. Het bevat tips over de (verdere) inbedding van internationalisering en de organisatiecultuur en in de strategie van een mbo-instelling.

Kis homepage header (2)

Meer informatie

Neem contact met ons op als je vragen hebt over de subsidiemogelijkheden van het programma Erasmus+, over de inrichting van internationalisering binnen een mbo-instelling of over het creëren van impact van internationalisering. Stuur je vraag naar mbo-ve@erasmusplus.nl Wij helpen je graag.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.

CINOP | Gonnie van der Eerden

Gonnie van der Eerden