Inhuldiging van de rechtswinkel van de University of Legal and Political Sciences of Bamako (USJPB) in Mali

07 juni 2021

Om het hoofd te bieden aan de ernstige crisis in Mali, speelt de Universiteit voor Juridische en Politieke Wetenschappen van Bamako (USJPB) een rol bij het creëren van de fundamenten van veiligheid en de rechtsstaat door middel van capaciteitsontwikkeling. CINOP Global en partners werkten samen om de USJPB te helpen en om de volgende doelstellingen te bereiken:

  • Ontwikkeling en versterking van de academische en organisatorische capaciteiten van de Universiteit voor Juridische en Politieke Wetenschappen van Bamako (USJPB) door de integratie van de thema’s veiligheid, rechtsstaat en gender in de curricula (initieel en doorlopend) en het onderzoek.
  • Ontwikkeling en versterking van de capaciteiten van de USJPB om de prestaties te verbeteren, partnerschappen te ontwikkelen met instellingen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en de rechtsstaat.

Begin juni werd met een feestelijke ceremonie het startsein gegeven voor de eigen juridische kliniek van de USJPB. De belangrijkste taak van deze kliniek is het onderwijzen van praktisch recht en het vergemakkelijken van de toegang tot het recht door middel van bewustmakingsactiviteiten en gratis juridische consulten.

inauguration of the USJPB legal clinic

Making the law accessible to all citizens by welcoming them and directing them to the judicial services of the country.

Legal Clinic of the USJPB

De plechtigheid werd bijgewoond door ambtenaren van de universiteit, haar partners en het Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De kliniek is gebouwd op een oppervlakte van 159 m2 en bestaat uit een ontvangstruimte, een spreekkamer, een administratief kantoor, een opnamestudio, een vergaderzaal, een trappenhuis plus een gang en drie toiletten.

“Niemand wordt geacht onwetend te zijn van de wet, want kennis van de wet en van iemands rechten is een belangrijk element van het burgerschap. Dit burgerschap kan alleen tot bloei komen door kennis van het recht”. Deze woorden van de rector van de USJPB, Pr. Moussa Djire, getuigen ervan dat deze clinic in grote mate zal bijdragen tot de kennis van het recht en zal beantwoorden aan een groeiende behoefte aan toegang tot juridische informatie. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Ousmane Guindo, benadrukte dat deze kliniek, die zowel een pedagogisch als een sociaal doel heeft, zal bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het juridisch onderwijs. De kliniek zal verschillende diensten aanbieden die erop gericht zijn de burgers te informeren over hun rechten en plichten en hen door te verwijzen naar beroepsorganisaties die in hun behoeften kunnen voorzien.

Gerelateerde artikelen van wereldwijde projecten

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra