Inhaalprogramma onderwijsachterstanden: zet impact centraal

11 juni 2020

De coronacrisis is van grote invloed op de voortgang van studenten. Het bestuursakkoord mbo en ho n.a.v. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft als doel om de achterstanden door de coronacrisis bij studenten zo snel mogelijk in te halen. Daarbij is het belangrijk om al vanaf de start na te denken over de impact van de verschillende initiatieven die worden ingezet op je onderwijsinstelling. Vooraf bepalen welke impact je wilt bereiken en een nul- en eindmeting zijn, naast een goed ingerichte projectadministratie, de belangrijkste randvoorwaarden.

Impact meten

Impact meten begint aan de voorkant. Daarbij is het belangrijk om de beoogde verandering centraal te stellen en het projectontwerp volgens deze stappen op te zetten. Relevante vragen hierbij zijn bijvoorbeeld:

  • Welk hoger doel ondersteunen we door de opgelopen onderwijsachterstanden te verminderen? Gaat het om betere doorstroom binnen de opleiding, beter doorstroom naar vervolgonderwijs, betere toegang tot de arbeidsmarkt? Oftewel, welke onderwijsachterstanden hebben in onze context de hoogste prioriteit?
  • Hoe houden we verband tussen lange termijn en de urgentie van vandaag-de-dag.
  • Bij welke kennisgebieden, competenties of gedrag zijn achterstanden ontstaan?
  • Welke concrete, meetbare resultaten zullen laten zien dat de achterstanden in kennis, competenties of gedrag zijn ingehaald?
  • Welke activiteiten dragen het meest bij aan het oplossen van deze achterstanden?
  • Welke personele, financiële, materiele en andere steun heb je nodig om dit te bereiken?

Impactmodel


Bron: https://www.erasmusplus.nl/impacttool-mobiliteit

CINOP heeft veel ervaring met het opzetten van impactmetingen langs verander- of ondersteuningsprogramma’s. Heb je hulp nodig bij de subsidieaanvraag, bij het vooraf bepalen van de gewenste impact of het meten ervan? Of wil je graag hulp bij het ontwerp en de uitvoering van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s?