Inhaalprogramma onderwijsachterstanden: zet impact centraal

11 juni 2020

De coronacrisis is van grote invloed op de voortgang van studenten. Het kabinet heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het mbo, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Hiermee wil het kabinet achterstandendoor de coronacrisis bij scholieren en studenten zo snel mogelijk inhalen.

Het aanvragen van deze subsidie kan nog t/m 21 juni en is eenvoudig. Er is geen gedetailleerd plan van aanpak of financiële onderbouwing nodig. Het kabinet heeft als voorwaarde gesteld dat de subsidie-aanvrager achteraf kan verantwoorden welke activiteiten er zijn opgezet en wat deze hebben opgeleverd. De impact van deze activiteiten moet dus zichtbaar en meetbaar worden gemaakt.

We merken in gesprekken met relaties uit de mbo-sector dat deze voorwaarde onderwijsinstellingen terughoudend kan maken om een subsidieaanvraag in te dienen. Toch hoeft deze voorwaarde geen drempel te zijn om deze subsidie aan te vragen. Vooraf bepalen welke impact je wilt bereiken en een nul- en eindmeting zijn, naast een goed ingerichte projectadministratie, de belangrijkste randvoorwaarden voor een goede verantwoording achteraf.

Impact meten

Impact meten begint aan de voorkant. Daarbij is het belangrijk om de beoogde verandering centraal te stellen en het projectontwerp volgens deze stappen op te zetten. Relevante vragen hierbij zijn bijvoorbeeld:

  • Welk hoger doel ondersteunen we door de opgelopen onderwijsachterstanden te verminderen? Gaat het om betere doorstroom binnen de opleiding, beter doorstroom naar vervolgonderwijs, betere toegang tot de arbeidsmarkt? Oftewel, welke onderwijsachterstanden hebben in onze context de hoogste prioriteit?
  • Bij welke kennisgebieden, competenties of gedrag zijn achterstanden ontstaan?
  • Welke concrete, meetbare resultaten zullen laten zien dat de achterstanden in kennis, competenties of gedrag zijn ingehaald??
  • Welke activiteiten dragen het meest bij aan het oplossen van deze achterstanden?
  • Welke personele, financiële, materiele en andere steun heb je nodig om dit te bereiken?

Impactmodel


Bron: https://www.erasmusplus.nl/impacttool-mobiliteit

CINOP heeft veel ervaring met het opzetten van impactmetingen langs verander- of ondersteuningsprogramma’s. Heb je hulp nodig bij de subsidieaanvraag, bij het vooraf bepalen van de gewenste impact of het meten ervan? Of wil je graag hulp bij het ontwerp en de uitvoering van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s?

Gerelateerde artikelen

Stevige ambitie kwaliteitszorg in het mbo in 2025 | Hoe realiseer je dat?

(Online) trainingen Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs