Hulp voor examencommissies: kwaliteitsborging tijdens de coronacrisis

Hulp bij examinering cinop

29 mei 2020

Examencommissies in het mbo hebben in de afgelopen weken diverse acuut noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in de examinering van studenten. Zo zijn schriftelijke examens nu online afgenomen, zijn praktijkexamens die op het leerbedrijf zouden plaatsvinden verplaatst naar de gesimuleerde setting op school, is het portfolio ingezet als examenvorm en is de examinering van keuzedelen vervallen. Het is aan de examencommissies om deze aanpassingen ook in tijden van crisis goed te borgen.

CINOP kan examencommissies advies en concrete hulp bieden bij vragen als:

  • Welke ruimte is er om aanpassingen te doen in de examens?
  • Welke risico’s zien we en welke beheersmaatregelen kunnen we doorvoeren om de kwaliteit van examinering voor studenten goed te blijven borgen en monitoren?
  • En vooral: hebben we dit als examencommissie goed vastgelegd, zodat studenten, bedrijven, de inspectie en anderen kunnen zien hoe we weloverwogen aanpassingen hebben doorgevoerd en de kwaliteit van examinering ook tijdens de coronacrisis geborgd is?

Meer weten? Bekijk het aanbod hieronder, of neem contact  op voor advies of hulp op maat.

Advies en hulp bij actuele vraagstukken voor examencommissies

CINOP helpt examencommissies om de antwoorden te formuleren op de volgende actuele vragen en deze goed vast te leggen. Hierdoor kunnen studenten, bedrijven, de inspectie en anderen zien hoe examencommissies weloverwogen aanpassingen hebben doorgevoerd en de kwaliteit van examinering ook tijdens de coronacrisis geborgd is:

  • Welke aanpassingen heeft de examencommissie gedaan in examinering voor studenten en wat betekent dit voor aanpassingen in beleid, de exameninstrumenten, afname, beoordeling, certificering en diplomering?
  • Welke afwegingen heeft de examencommissie gemaakt in haar besluitvorming? Welke beheersmaatregelen zijn genomen om risico’s bij doorgevoerde aanpassingen zo veel mogelijk te beperken?
  • Hoe gaat de examencommissie de kwaliteit van examinering in coronatijden monitoren?
  • Hoe is proces verlopen van besluitvorming over de doorgevoerde aanpassingen in examinering? Wat ligt hiervan vast, bijvoorbeeld via logboek of in notulen van vergaderingen?

Zo pakken we dat voor je aan:

Stappenplan examinering jpg

Dit aanbod kost 1900,- euro. Je ontvangt daarvoor een rapportage waarmee je helder zicht krijgt op kwaliteitsborging in coronatijden (zitten we op de goede weg?) en de transparante verantwoording naar studenten, bedrijven, inspectie en anderen. Daarnaast weet je welke aanscherpingen noodzakelijk zijn. Wil je van dit aanbod gebruik maken, dan kun je contact opnemen met Judith Streekstra, José Dams en Alie Kamphuis. Zij kunnen meer informatie geven over dit aanbod.

Evalueren en kennisdelen

CINOP verwerkt de uitkomsten van de eerste vijf sessies met examencommissies tot een artikel met de belangrijke leerpunten. Zodat ook andere examencommissies hier hun voordeel mee kunnen doen. Als je geïnteresseerd bent, neem contact  op dan zorgen we dat je dit artikel direct ontvangt zodra het beschikbaar is.

Gerelateerde artikelen

Stevige ambitie kwaliteitszorg in het mbo in 2025 | Hoe realiseer je dat?

(Online) trainingen Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs