Continue kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs

Kwaliteitszorg mbo

01 september 2021

Hoe ontwikkel en borg je een kwaliteitscultuur in je school/team?

CINOP adviseert en ondersteunt mbo’s, onderwijsmanagers en teams bij de ontwikkeling en borging van een kwaliteitscultuur.

Wij helpen bij de versterking van:

 • Je eigen visie op kwaliteitszorg: wij adviseren op basis van een gedegen stakeholderanalyse en ontwikkelingen in het veld.
 • Collegiaal leren: met elkaar reflecteren op de eigen onderwijspraktijk of het eigen functioneren en daarvan leren.
 • Lerend vermogen van onderwijsteams: een leerproces op gang brengen, waarin de onderwijskwaliteit centraal staat en de veranderkracht verbetert.
 • Studentenbetrokkenheid: cijfers, gegevens en ervaringen van studenten bieden waardevolle informatie over de kwaliteit van het onderwijs en verbetermogelijkheden.
 • Dialoog in de regio: samen optrekken met stakeholders uit onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij helpen om docenten weer in hun kracht te zetten:

 • we bieden inzichten, handvatten en praktische tools waarmee je zelf aan de slag kunt
 • we zorgen voor heldere, gedragen kwaliteitsafspraken en –procedures
 • we leren teams hoe zij voortaan zelf eerder, sneller en beter in kunnen spelen op veranderingen.

Dat doen we door bijvoorbeeld:

 • samen met de opdrachtgever beleidskaders en -structuren op te stellen voor continue monitoring en verbetering van onderwijskwaliteit
 • te zorgen dat de kwaliteitszorgcyclus gekoppeld is aan de planning & control-cyclus
 • de inzet van interactieve werk- en dialoogsessies om periodiek het gesprek te voeren over de kwaliteitszorgcyclus: wat gaat goed, wat kan beter, hoe pak je dat aan, welke informatie en ondersteuning heb je hiervoor nodig?
 • docententeams te trainen.

Doorlopend werken aan kwaliteitsverbetering

 • Kwaliteitsverbetering is geborgd binnen de onderwijsinstelling en/of het team als cyclisch en systematisch proces, waarbij doorlopend wordt gewerkt aan aantrekkelijk en flexibel onderwijs.
 • De zelfredzaamheid van het team gaat omhoog. Er ontstaat meer vertrouwen en er is ruimte om de behoeften van de student centraal te zetten. Dit zet docenten in hun kracht, verhoogt het werkplezier en de autonomie en zorgt voor tevredener studenten.
 • We versterken samen het bestuurlijk vermogen, Dat doen we door kritisch mee te denken en door de beschikbare expertise van teamleden en vanuit onderzoek ten volle te benutten. Omdat we bij het kwaliteitsverbeteringsproces alle partijen betrekken, ontstaat een gedragen cyclus waarin continu verbeteren centraal staat.

Duurzame kwaliteitscultuur

Het beroepsonderwijs heeft te maken met toenemende eisen en met elkaar snel opvolgende onderwijsvernieuwingen. Het is een uitdaging om hierbij de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Onderwijsteams en opleidingsmanagers kunnen veel kostbare tijd en energie besparen en docenten weer in hun kracht zetten. Hoe? Door niet alleen ad-hoc te reageren op veranderingen maar tegelijkertijd te bouwen aan een duurzame kwaliteitscultuur. Zodat je voortaan eerder, sneller en beter in kunt spelen op veranderingen.

Waarom CINOP?

CINOP heeft jarenlange ervaring in kwaliteitsontwikkeling en – borging in het beroepsonderwijs. Onze onderwijskundigen en trainers zijn goed ingevoerd in de praktijk en ontwikkelingen in het mbo. Zij combineren hun onderwijskundige expertise met veranderkundige expertise, spreken de taal van het onderwijs en zetten teamleden weer in hun kracht. Onze aanpak is bewezen en getoetst in de praktijk en gebaseerd op inzichten uit onderzoek van ons eigen expertisecentrum ECBO.

Bovendien zetten we ons, als Nederlands uitvoerder van het Europese programma EQAVET, al jarenlang in voor het werken aan en het borgen van onderwijskwaliteit in het Nederlandse mbo. We vormen hierbij de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de praktijk. Ons expertisecentrum ECIO adviseert en ondersteunt hogescholen en het mbo bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

Praktijkvoorbeelden

Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen?

Wij delen graag onze kennis en ervaring. Neem vrijblijvend contact met ons op om van gedachten te wisselen over kwaliteitszorg in het mbo. We helpen je graag verder op weg!