Het versterken van de positie van kwetsbare jongeren door trainingen en stages in Mosul

Sessie Beroepsnormen ontwikkelen met KMO's
Sessie Beroepsnormen ontwikkelen met KMO's

16 februari 2021

CINOP helpt Cordaid bij het creëren van werkgelegenheid voor Irakese jongeren in landbouwbedrijven. Het ‘Agribusiness Acceleration Project’ van Cordaid en gefinancierd door GIZ wordt geïmplementeerd in en rond Mosul. Het project heeft tot doel de groei van bestaande kleine landbouwbedrijven te versnellen en zo ook bij te dragen aan werkgelegenheid voor jongeren, met een focus op kwetsbare jongeren en vrouwen. CINOP draagt bij aan dit project door beroepstrainingen en stageprogramma’s te ontwikkelen die deze jongeren voorbereiden op deelname in de agrarische sector.

Landbouwbedrijven kunnen de werkgelegenheidscijfers voor jongeren in Mosul verhogen

Irakezen zijn de afgelopen jaren sterk afhankelijk geweest van de import van landbouwproducten zoals groenten en fruit. Recente gebeurtenissen zoals de Corona-epidemie – die de sluiting van de landgrenzen veroorzaakte- resulteerden in een groeiende beweging van ‘Made in Iraq’ en ‘Iraqi National Products’. Mensen stimuleren elkaar om producten van lokale producenten te kopen, waardoor de landbouwsector wordt gestimuleerd. De groei van deze sector kan de werkloosheid en armoede verminderen, vooral onder jongeren. En dit is broodnodig. Sinds 2019 wordt het totale werkloosheidspercentage in Mosul geschat op 56% en de werkeloosheid onder jongeren wordt nog hoger geschat.

Session occupational standards development with smes (1)

Mogelijkheden voor ontwikkeling van skills en werkervaring

Door het ontwikkelingspotentieel van landbouwbedrijven is één specifiek doel van het ‘Agribusiness Acceleration project’ het creëren van banen voor kwetsbare jongeren en vrouwen en het bestrijden van werkloosheid. Dit helpt jongeren, vrouwen en de gemeenschap om een betere toekomst op te bouwen, een beter inkomen te genereren en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

CINOP draagt bij aan het project door twee trainingsprogramma’s voor jongeren te ontwikkelen:

  • Job Readiness Training

In co-creatiesessies met bedrijven en docenten ontwikkelen we een Job Readiness Training-curriculum op basis van de behoeften van de agrarische bedrijven in Mosul. Voor het einde van het project zullen 250 kwetsbare jongeren de opleiding met succes hebben afgerond. Na de opleiding worden ze gekoppeld aan een bedrijf om verdere ervaring op te doen.

  • Stage programma

Het lopen van stage is een relatief onbekend concept in Irak. Pas afgestudeerden van agrarische onderwijsprogramma’s krijgen de kans om stage te lopen bij een bedrijf onder begeleiding en coaching van een supervisor en ervaren docenten.

In januari 2021 bevinden we ons middenin het ontwikkelproces van de inhoud voor beide programma’s, waarna een intensieve training voor docenten en supervisors zal volgen. Er hebben zich reeds meer dan 5000 jongeren aangemeld voor één van de trainingsprogramma’s. Dit hoge aantal toont de noodzaak aan van deze trainingen evenals de grote motivatie van jongeren om hun skills en ervaringen te vergroten. We houden je op de hoogte van de voortgang van dit project.

Gerelateerde artikelen

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra