Herziening Europass voor betere toegankelijkheid en meer inclusie

Terugblik beleidssessie europass CINOP
Terugblik beleidssessie europass CINOP

03 juni 2019

Vertegenwoordigers van betrokkenen ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen op 22 mei jl. bijeen om mede de beleidsagenda voor Nederland op te stellen. De sessie werd voorbereid door het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Coördinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP).

Samen hoofdlijnen uitzetten van nieuw beleid

De nieuwe Europass biedt naast het maken van CV’s, een open, toegankelijk, meertalig, web-based informatieportaal voor leven lang ontwikkelen en carrièremanagement. Met mogelijkheden voor een e-portfolio en digitaal ondertekende waardedocumenten. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse context, rondom leven lang ontwikkelen, is het essentieel om nu na te gaan hoe deze twee zaken gepositioneerd en gekoppeld kunnen worden. En welke punten voor Nederland van belang zijn om in te brengen bij de uitwerking van de Europass Decision en om voor te stellen aan de Europese Commissie.

Beleidssessie

Na een introductie door Hans Schutte (DUO) en Huub Dekkers (CINOP) verzorgde Koen Nomden (Europese Commissie DG Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie) een presentatie over de bredere politieke context van het nieuwe Europass portaal en hoe het portaal eruit gaat zien. Dik van der Wal (Nationaal Europass Centrum) legde de link met de ontwikkelingen in Nederland die raken aan de nieuwe Europass.

Tijdens het tweede deel van het programma gingen vertegenwoordigers van betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek over kansen en aandachtspunten onder leiding van Marcel Bril (DUO). Ze erkenden het belang en de mogelijkheden van een (inter)nationaal platform ter ondersteuning van leven lang ontwikkelen.

De onderstaande punten zijn onder de aandacht gebracht:

  • het belang van het gesprek met (nationale) werkgevers
  • het erkennen van korte trainingen en competenties
  • het leren van en de verbinding maken met sectorale aanpakken die internationaal werken zoals het e-competence framework, regionale aanpakken en initiatieven waaronder het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT voor het hoger onderwijs
  • het belang van ondersteuning/begeleiding voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van moeilijk bereikbare groepen.

Lees meer over de activiteiten en de vervolgstappen die plaatsvinden in de context van de formele lancering van het nieuwe Europassplatform door de Europese Commissie in 2020.

Meer inclusie

Op 14 maart jl. heeft het Europees Parlement ingestemd over de herziening van de Europass. De Europarlementariërs willen Europass toegankelijker maken, ook voor mensen met een beperking. De vernieuwde Europass moet de mobiliteit in Europa en de Europese arbeidsmarkt toegankelijker maken voor iedereen.


 

Neem voor meer informatie contact op

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?