Hulp bij inhaalprogramma kabinet: van achterstand naar duurzame voorsprong

23 juli 2020

De coronacrisis heeft grote impact op de voortgang van studenten. Het kabinet heeft daarom een subsidie ter beschikking gesteld voor mbo, voortgezet onderwijs en primair onderwijs om achterstanden door de coronacrisis zo snel mogelijk in te halen. CINOP kan op diverse manieren ondersteuning bieden bij het ontwerp en de uitvoering van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Bijvoorbeeld met het ontwerpen van vervangende stage- en praktijklessen en begeleiding of met het passend maken van een inhaalprogramma voor specifieke doelgroepen.

Toekomstbestendige inhaalslag met CINOP

Het snel inhalen van onderdelen waarop studenten achterstand hebben opgelopen helpt de student, de docent en de onderwijsorganisatie. Deze inhaalslag is een complex vraagstuk, waarbij we onderwijsinstellingen kunnen ondersteunen met ontwerp en implementatie. We kijken hierbij niet alleen naar het wegwerken van de achterstand maar ook naar de mogelijkheden van duurzame onderwijsvernieuwing die past binnen het subsidieprogramma. We houden er rekening mee dat het inhaalprogramma aansluit bij bestaande examinering, diplomering en kwaliteitsborgingprocessen.

Dit kunnen we bijvoorbeeld voor je doen:

 • Ontwerpen van vervangende stage- en praktijklessen en begeleiding
  Bijvoorbeeld: slim omgaan met inzet van praktijkruimtes.
 • Passend maken van inhaalprogramma voor specifieke doelgroepen
  Bijvoorbeeld: mbo studenten die ondersteuning nodig hebben bij versnelling en/of zachte landing in het hbo, of vo leerlingen die volgend schooljaar moeten starten in het mbo.
 • Professionaliseren van studieloopbaanbegeleiding binnen leren op afstand en leven lang ontwikkelen
  Bijvoorbeeld: het uitwerken van concepten als leercoach en afstandsbegeleiding.
 • Ontwerpen van activerend onderwijs (materialen en tools)
  Bijvoorbeeld: het maken van online tutorial en instructiefilms.
 • Begeleiding van studenten met een ondersteuningsbehoefte met inzet van de expertise van ECIO
  Bijvoorbeeld: over de toegankelijkheid van digitale leeromgevingen en toetsen. Lees meer >
 • Detacheringen in de zomer en rest van het jaar om capaciteitsproblemen te ondervangen
  Bijvoorbeeld: onderwijskundige expertise bij docentenontwikkelteams, of het ondersteunen van de Corona Ontwikkelteams of interim-management als aandachtsfunctionaris bij ‘studeren met een ondersteuningsvraag’
 • Uitwerken van formatief handelen
  Bijvoorbeeld: veranderen van een toetscultuur naar een leercultuur, het maken van kwalitatief goede (formatieve-) toetsen, verbeteren van feedbackvaardigheden van docenten en effectief leren toepassen van didactische principes van formatief handelen
 • Impactmeting.  CINOP heeft veel ervaring met het opzetten van impactmetingen bij verander- of ondersteuningsprogramma’s. We kunnen helpen bij de subsidieaanvraag, bij het vooraf bepalen van de gewenste impact en/of het meten ervan.

Subsidie Inhaal en ondersteuningsprogramma onderwijs

Informatie over de voorwaarden, omvang en vind je op deze website.

NB: er zijn 3 tijdsvakken om aan te vragen:

 1. 2 juni – 21 juni 2020: voor instellingen die al bezig zijn met de organisatie van een programma met (ook) een aanbod in de periode van de zomervakantie.
 2. 18 augustus – 18 september 2020: voor aanbod dat geheel na de zomervakantie plaatsvindt.
 3. 19 oktober – 1 november 2020: enkel als er nog budget beschikbaar is na eerste twee tijdvakken.