From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

08 november 2021

Nederland heeft veel kennis en innovatie te bieden op het gebied van tuinbouw. In september bracht een groep van 21 master trainers een studiebezoek aan ons land om kennis op te doen en inzichten te delen over aquaponics, hyrdoponics, akker- en tuinbouw, en fruitteelt, met als doel hun eigen expertise verder te ontwikkelen, onderwijs te kunnen bieden aan vluchtelingen en host-communities in Jordanië, en contacten op te bouwen met Nederlandse tuinbouworganisaties.

Het studiebezoek maakte onderdeel uit van een door Nederland gefinancierd project binnen het door Nuffic beheerde Orange Knowledge Programme. Hierin ondersteunen  CINOP en Yuverta college, de Jordanian Agricultural Engineers Association bij het ontwikkelen van cursussen voor vluchtelingen en Jordaniërs met als doel hun vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren en de tuinbouw  in het land te stimuleren.

Het is een uitdaging om iedere dag een groep nieuwe vluchtelingen te trainen, ieder met hun eigen ervaring en expertise, of soms nog helemaal niets. Een gedeukte vrucht door het verkeerd oogsten kan bijvoorbeeld een gehele batch doen verpieteren. Daarom is het belangrijk om een goede trainingsaanpak te hebben waarbij men rekening houdt met de verschillende vaardigheden.

Tijdens het studiebezoek bezochten de trainers een verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen. Van de meest moderne hightech bedrijven zoals Tomatoworld, tot de Kleine stadsboer die zijn teelt combineert met andere inkomstenbronnen zoals zorg of een boerderijwinkel. Ook maakten ze kennis met familiebedrijven die over generaties de wereldmarkt hebben veroverd, zoals de Jong en Salm Boskoop. Maar ook de innovators, zoals Duurzame Kost in Eindhoven die naast hun restaurant een aquaponics installatie hebben gebouwd waar ze vis en groenten vanuit hun eigen teelt rechtstreeks gebruiken in het restaurant. Zo houden ze de keten zo kort mogelijk, van Fish to Fork en Plant to Plate.

In Jordanië hebben we veel problemen met watergebruik en overmatig gebruik van pesticiden. In Nederland zagen we technieken die bijdragen aan een duurzamere aanpak. We zagen bijvoorbeeld het belang van monitoring en het inzetten van een meer diverse productie, zodat ziekten zich niet in een monocultuur kunnen verspreiden en er minder bestrijding nodig is.

Ook zijn bedrijven bezocht die, net als in Jordanië, vluchtelingen en migranten in dienst hebben. Hoe zorg je dat ze in korte tijd opgeleid worden om het werk in alle facetten van de tuinbouw uit te voeren? Het bezoek omvatte dan ook de gehele value-chain van de teelt in Nederland. Van de zaailing, productie, oogst, marketing, verpakking, tot verscheping. Om deze complexe wereld naar het onderwijs te vertalen is er ook een bezoek gebracht aan Yuverta. Hoe zorg je dat tuinbouw aantrekkelijk is voor de toekomstige generatie, hoe breng je naast de theoretische kennis óók de praktische vaardigheden over, en hoe creëer je een mindset waarin duurzaamheid centraal staat?

Ben jij ook benieuwd wat CINOP kan doen voor jou om duurzame agricultuur te verankeren in je onderwijs? Neem dan contact op via info@cinop.nl of benader een van onze experts.

Gerelateerde artikelen

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra

Tanzania’s overgang naar hernieuwbare energie ondersteunen door versterking van beroepsonderwijs voor elektriciens

CINOP ondersteunt bij een betere structurering van het Bulgaarse beroepsonderwijs