FlexLab: samen werken aan succesfactoren van flexibel onderwijs!

Flexlab 2020 2021

10 juni 2020

Ben jij betrokken bij het organiseren van flexibel onderwijs en heb je vragen zoals:

 • Hoe krijg ik de organisatie mee in onze visie op flexibilisering?
 • Hoe komen we tot een integraal onderwijsconceptontwerp waarin de ontwikkeling van de student centraal staat?
 • Welke onderzoek en praktijkvoorbeelden zijn relevant?
 • Welke effecten heeft flexibilisering op het studiesucces?
 • Kijken we wel voldoende over de grenzen van onze opleidingen of instelling heen
 • Welke logistieke vraagstukken moeten we beantwoorden?

Meld je dan aan voor het FlexLab 2020-2021.

Elke bijeenkomst was er iets waar ik weer verder mee aan de slag kon. Dat de deelnemers verschillende achtergronden hadden qua onderwijstype, maakte dat we veel konden leren van elkaar, waarbij ik verrast was dat het mbo en hbo veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben op het gebied van flexibilisering.

Deelnemer, Flexlab 2019 – 2020

FlexLab 2020-2021

Voor het derde jaar op rij organiseert en faciliteert CINOP wegens succes het FlexLab. Hierbij zetten wij onze eigen expertise en netwerk in op het gebied van flexibilisering. Inspirerende sprekers delen kennis en ervaringen en helpen ons om een vergelijking te maken met andere sectoren. Zo stonden in voorgaande edities praktijkervaringen (en ook studenten en collega’s) van verschillende instellingen centraal. Daarnaast gaven gastsprekers verdieping op diverse actuele thema’s.

Nieuw in de editie van 2020-2021 is dat we 10 flexpraktijken van deelnemers uit het FlexLab gaan bestuderen als casestudies. Om zo gezamenlijk tot inzichten te komen die we gaan vastleggen in een de publicatie over flexibilisering in de praktijk.

Deelname aan het Flexlab 2020-2021 levert je op:

 • Een netwerk van beslissers en beleidsmakers afkomstig uit het volwassenonderwijs die werken aan LLO en flexibel onderwijs.
 • Kennisdeling over hoe er op andere scholen wordt gewerkt aan flexibel onderwijs, tegen welke knelpunten zij aanlopen en hoe ze hier mee omgaan.
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden van flexibilisering. Zo werk jij mee en ontvang jij aan het eind van jouw deelname een nieuw ontwikkelde bundel met tastbare voorbeelden van flexibilisering.
 • Vernieuwende inzichten en inspiratie hoe je kan werken aan flexibilisering door de introductie van gastsprekers, mogelijke samenwerkingspartners en nieuwe invalshoeken.

Voor wie?

Het FlexLab is geschikt als:

 • Je directielid, manager stafdienst, beleidsmaker, teamleider, interne of strategische adviseur bent op een onderwijsinstelling (mbo, hbo of universiteit en bedrijfsacademies) werkt aan het organiseren van flexibel onderwijs;
 • Je binnen jouw organisatie een visie aan het ontwikkelen bent op flexibel onderwijs;
 • Je bezig bent met het ontwikkelen van een meer jaren- of ambitieplan op het gebied van flexibel onderwijs;
 • Je bezig bent met het vormen van uitvoeringsplannen rondom kwaliteitsgelden of innovatiebudgetten;
 • Je wilt reflecteren of professionaliseren op het gebied van flexibel onderwijs en op zoek bent naar praktijkvoorbeelden;
 • Je jouw netwerk wilt vergroten met andere onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners op het gebied van flexibel onderwijs.

De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op een woensdag van 10:00 – 16:00 uur:

 • 11 november – Onderwijsvernieuwing (online, bijeenkomst wordt opgenomen)

Introductiebijeenkomst op het FlexLab en het thema onderwijsvernieuwing. We bespreken welke grootschalige innovatiedilemma’s er samenhangen met flexibilisering en welke benaderingen het meest succesvol zijn gebleken. Daarnaast worden er groepen gevormd waarin praktijkvoorbeelden van flexibilisering verder worden uitgediept.

2021

 • 20 januari – Digitalisering: onderwijs, ICT en afstandsleren (vooralsnog fysiek)

De eerste inzichten uit de praktijken uit bijeenkomst 2 worden gedeeld en hierop wordt gereflecteerd. Daarnaast gaan we met gastsprekers in op het thema digitalisering.

 • 14 april  – Flexaminering en kwaliteitsboring (vooralsnog fysiek)

De praktijk uit bijeenkomst 4 wordt uitgewisseld en hier wordt op gereflecteerd. Welke knelpunten brengt flexibilisering met zich mee in relatie tot examinering, onderwijsvernieuwing en kwaliteitsborging en hoe kan je hier mee omgaan?

 • 23 juni – Afsluitend symposium (vooralsnog fysiek)

Een feestelijke afsluiting waarin de geleerde lessen van het FlexLab centraal staan. Ook je collega’s zijn welkom! Tijdens het symposium komen gastsprekers aan het woord en lanceren we over de praktijken die centraal stonden een gezamenlijke publicatie.

De volgende bijeenkomsten worden in kleine groepjes gepland. Hierbij kunnen jullie onderling bepalen waar wordt afgesproken, of jullie dit fysiek of online plannen en wanneer:

 • December – De praktijk in! Ronde 1

In groepen bezoeken we samen 5 verschillende onderwijslocaties bij collega’s in het FlexLab, waar wordt gewerkt aan flexibel onderwijs. Onder leiding van CINOP onderzoeken we samen deze praktijken.

 • Maart – De praktijk in! Ronde 2

In groepen gaan we 5 nieuwe onderwijslocaties bezoeken. Deze praktijken worden opnieuw besproken en geanalyseerd onder leiding van CINOP.

Mocht deze planning écht niet uitkomen laat het Wouter of Joyce dan weten.

De volgende sprekers zullen ons inspireren en helpen om flexibilsering als ontwikkeling beter te begrijpen. Daarnaast zullen zij handvatten geven die we kunnen gebruiken bij het uitwerken van onze Flexpraktijken.

 • Jan Fasen

Als adviseur over leiderschap en onderwijsvernieuwing heeft Jan veel kennis en deskundigheid van het veranderdillema’s bij onderwijsvernieuwing. Daarnaast is hij voorzitter van Agora Nederland. Hij zal interessante aspecten met betrekking tot flexibilisering en vraagsturing in het onderwijs expliciteren.

 • Wilfred Rubens

Al vele jaren adviseert en publiceert Wilfred over e-learning en ICT mogelijkheden binnen het onderwijs. Er zijn tal van mogelijkheden met ICT. Maar van groot belang is de vraag: welke didactische overwegen passen bij welke ICT tool? Die vraag zal hij met ons verder beantwoorden.

 • Jan Riezebos

Hoogleraar onderwijslogistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als hoogleraar doceert, ervaart en onderzoekt hij dagelijks de factoren die te maken hebben met de organiseerbaarheid van modern onderwijs. Een zeer relevant aspect dat bij iedere fase van onderwijsinnovatie aan de orde komt.

 •  Sandra Beugel

Als een van de meest ervaren adviseurs van CINOP op het gebied van Flexibilisering in het onderwijs, neemt zij ons mee in de uitdagingen die onderwijsinstellingen vandaag de dag aangaan om van een huidige naar een gewenste situatie te komen. 

 • Huub Dekkers: CEO van CINOP – ECBO – ECIO.

Hij zal ons tijdens het symposium meenemen in zijn kijk op flexibel beroepsonderwijs, in relatie tot regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen. Met interessante perspectieven vanuit inclusiviteit en onderzoek.

Meld je aan!

Meld je aan via onderstaande aanmeldbutton. Er is een maximum van 20 deelnemers, dus meld je snel aan!

Deelname aan de bijeenkomsten kost € 2975,- (vrijgesteld van btw).