Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?

24 juni 2021

Examencommissies en onderwijsteams hebben hard gewerkt om de kwaliteit van examinering te borgen. Als expert in examinering ontlasten we examencommissies en onderwijsteams graag in de vakantieperiode. We kunnen je helpen met:

  • De (tijdelijke) rol van voorzitter of secretaris van examencommissies.
  • Het vullen, checken en steekproefsgewijs controleren van examendossiers.
  • De rol van externe beoordelaar of auditor tijdens afname en het beoordelen van examens.
  • Een externe check en/of feedback bij de vastgestelde ‘aangepaste’ examens in coronatijd. Zoals bijvoorbeeld online examineren, meer holistische beoordelingen of examens die onder andere examencondities zijn afgenomen dan wenselijk.
  • Ondersteuning bij het aanpassen van examens c.q. alternatieve examinering.

We nemen graag het examenwerk uit handen

Wil je je taken uit handen geven en ben je op zoek naar versterking in de vakantieperiode? Of ben je op zoek naar andere ondersteuning rondom examinering en diplomering?

Gerelateerde items

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio