Eerste Train-de-Trainer KOMPAS21 groot succes

KOMPAS21 CINOP
KOMPAS21 CINOP

28 juni 2019

KOMPAS21, een digitaal reflectie-instrument voor 21ste-eeuwse vaardigheden, wordt op 2 juli gelanceerd in Urk. Samen met 12 mbo-scholen ontwikkelde Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) – onderdeel van CINOP – dit instrument voor en door het mbo. ROC Friese Poort volgde als eerste deelnemer de Train-de-Trainer tweedaagse. Het doel van de tweedaagse was om KOMPAS21 goed te integreren binnen de onderwijsinstelling. Gedurende intensieve sessies zijn de medewerkers klaargestoomd om zelf als trainer aan de slag te gaan.

Zelf leren werken met KOMPAS21

Bij de start is met elkaar verkend wat ‘de bedoeling’ van (beroeps)onderwijs is. In aanvulling daarop zijn de kansen van KOMPAS21 in kaart gebracht. Hoe kan KOMPAS21 studenten inzicht bieden in de ontwikkeling van hun 21ste-eeuwse vaardigheden? En op welke manier kan zowel aandacht worden gegeven voor de beroepsgerichte, sociaal-maatschappelijke én de persoonlijke ontwikkeling van studenten? Door challenges en groepsgesprekken, afgewisseld met kennisintermezzo’s, heeft de groep zelf inzicht verworven. Daarnaast heeft de groep zelf leren werken met KOMPAS21, door uitleg te krijgen over het achterliggende fundament en te testen en te verkennen. De deelnemers hebben geleerd om collega’s hierin te coachen. Vervolgens zijn er met methodieken vanuit Design Thinking kansen voor KOMPAS21 in de eigen context geïnventariseerd.

KOMPAS21 is een mooi instrument om vanuit verschillende omgevingen te kunnen reflecteren. Het helpt mij om de persoon achter de student beter te leren kennen, vanuit verschillende situaties.

Deelnemer Train-de-Trainer tweedaagse

Coachtechnieken

Met een trainingsacteur is op de tweede dag geoefend met het voeren van coachingsgesprekken. Onder leiding van adviseurs en onderzoekers stonden de deelnemers stil bij vragen als:

  • Hoe kan ik vanuit een waarderend perspectief met studenten in gesprek?
  • Hoe kan ik als coach diepgang in reflectie stimuleren?
  • Hoe kan ik studenten uitdagen om 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en gericht over hun toekomst te laten nadenken?

Met kennis en inzichten over ‘de bedoeling’, het instrument KOMPAS21 en doelgerichte coaching, zijn deelnemers klaargestoomd als Train-de-Trainer. Na een keynote over het teweeg brengen van verandering in de eigen context eindigde de tweedaagse met een challenge waarin deelnemers eigen trainersmateriaal ontwikkelden voor verschillende teams.

De tweedaagse is intensief, erg afwisselend, je wordt uitgedaagd om zelf ook 21ste-eeuwse vaardigheden in te zetten. En je leert ook van je collega’s. Dat is tof!

Deelnemer Train-de-Trainer tweedaagse

Belangrijkste conclusies

De deelnemers noemden onderstaande als belangrijkste conclusies over de tweedaagse:

  • KOMPAS21 biedt veel kansen om studenten meer inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling.
  • Het is als trainer enorm belangrijk dat je met teams mee kunt denken over hoe KOMPAS21 goed bij onderwijs en opleidingen aansluit.
  • Het is spannend om met iets nieuws te starten maar het gevoel is er dat iedereen er klaar voor is. Daarnaast is het prettig dat er ook andere KOMPAS21-trainers zijn met wie nog overlegt kan worden.

Meer informatie? Neem gerust contact op.