Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

07 december 2018

Zes hogescholen (HAN, Haagse hogeschool, Hanze Hogeschool, Windesheim, Stenden, Saxion) hebben in de periode januari-juni 2018 gezamenlijk de FlexScan afgenomen, een instrument dat CINOP samen met de HAN heeft ontwikkeld. Reden van deze unieke benchmark: deze hogescholen willen van en met elkaar leren hoe ze hun Deeltijdonderwijs verder kunnen en willen flexibiliseren. Al deze onderwijsinstellingen nemen deel aan het OCW experiment Leeruitkomsten en staan dus voor dezelfde opgave.

In totaal hebben 570 studenten en 221 docenten deelgenomen aan de FlexScan. Uit de benchmark blijkt dat docenten het huidige onderwijs als flexibeler ervaren dan studenten. Beide groepen zijn het wel met elkaar eens over hun ambitie met betrekking tot het verder flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Het derde scenario – het leerarrangement – is het overheersende streven.

Lees meer over flexibel onderwijs en de bijbehorende scenarios

Verschillen tussen hogescholen

Er blijken ook wezenlijke verschillen te zijn tussen hogescholen in ontwikkeling op de zeven hoofdaspecten in de FlexScan. Door die verschillen van elkaar te kennen zoeken hogescholen elkaar op om van elkaar te leren. Zowel studenten als docenten geven aan dat de grootste ontwikkeling nog nodig is op de terreinen toetsing en validering, certificaten en diploma’s en onderwijslogistiek.

Een gezamenlijke taal op flexibiliseren, we gaan elkaar verstaan!

Deelnemende hogescholen geven aan dat de grootste waarde van het inzetten van de FlexScan zit in het gesprek dat er ontstaat rondom het complexe thema van flexibilisering, zowel met studenten als docenten. Het instrument leidt tot het ontwikkelen van een gezamenlijke taal waardoor men elkaar begrijpt en er van daaruit een gezamenlijke ambitie ontstaat.

Het ministerie van OCW heeft deze benchmark financieel mogelijk gemaakt omdat afname van de scan het gesprek binnen hogescholen bevordert. De rapportage wordt afgesloten met zowel aanbevelingen aan OCW/NVAO en Inspectie als aan de deelnemende hogescholen.

Interesse in de rapportage?

Wilt u zelf alle bevindingen uit de Landelijke Benchmark Flexscan Deeltijd lezen? Het volledige rapport kunt u via onderstaande button aanvragen.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen