Eerste diploma’s Ambachtsacademie een feit!

De gediplomeerden, hun leermeesters, Minister Wouter Koolmees en voorzitter en directeur AmbachtNederland
De gediplomeerden, hun leermeesters, Minister Wouter Koolmees en voorzitter en directeur AmbachtNederland

29 januari 2020

Op 27 januari vond in Amersfoort de drukbezochte en feestelijke diploma-uitreiking plaats van de Ambachtsacademie. De Ambachtsacademie ging twee jaar geleden van start, waarin vakmensen via een praktijkgerichte vorm van opleiden bij hun eigen leermeester in het bedrijf worden toegerust om in het ambacht te gaan werken. Een ruim aanbod van opleidingen wordt aangeboden: van tassenmaker tot rietdekker en haarwerkspecialist. Ruim 80 mensen volgen op dit moment deze unieke opleidingsroute. Daarvan hebben de eerste dertien mensen via een Gezellenproef aangetoond dat ze hun vak beheersen.

Diploma uit handen van Minister Wouter Koolmees

Tien van hen ontvingen hun diploma uit handen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. Elrie Bakker, voorzitter van AmbachtNederland, onderstreepte het belang van deze opleidingsroute. Niet alleen voor 50-plussers waarvoor van het Ministerie een subsidie beschikbaar stelde, maar voor iedereen die een loopbaan ambieert in de ambachtseconomie en zich verder in zijn vak wil bekwamen via een Leven Lang Ontwikkelen. Ze nodigde de Minister uit om dit vakmanschap verder uit te breiden onder alle leeftijdsgroepen en mee te denken over aanvullende activiteiten, zoals Meestertitels.

Bijdrage CINOP

CINOP heeft in opdracht van AmbachtNederland de bouw van de Academie gerealiseerd. In samenspraak met leermeesters zijn voor 19 richtingen speciale diplomaprofielen, opleidingshandboeken, sleutelopdrachten en gezellenproeven ontwikkeld. Daarnaast werd er een ondersteunende digitale leeromgeving gerealiseerd.

Ambachtsacademie diplomauitreiking

Meer informatie? Wij vertellen je graag meer:

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?