Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

19 oktober 2021

Welke drie essentiële ontwerpvragen helpen om tot een slim en duurzaam herontwerp te komen? In het artikel Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? (MBO krant 2021, Nr. 16 pagina 14) zoomen we in op onderstaande ontwerpvragen:

  1. Wat is leidend: het KD of de beroepspraktijk?
  2. Flexibiliteit vanuit persona’s of individuele flexibiliteit?
  3. Hoe creëer je een gezamenlijke basis mét maximale autonomie voor teams?

Het gesprek voeren over deze drie vraagstukken en mogelijke aanpakken kan helpen om een aantal ervaren knelpunten weg te nemen.

FlexTool voor het ontwerpen van flexibele leerroutes

Samen met Alfa-college, Albeda college, ROC Friese Poort en ROC Nijmegen ontwikkelde CINOP de FlexTool. Deze toolbox biedt teams overzicht en inzicht in het (her) ontwerpen van hun onderwijs.

Meer lezen over flexibel onderwijs

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2

Van denken naar DOEN met de FlexTool – Artikel Vakblad Profiel