Duurzaam inzetbare medewerkers cruciaal voor bedrijven

10 september 2019

CINOP was afgelopen jaar een van de ‘koplopers’ in het project ‘Wendbaar en weerbaar Noordoost-Brabant’, initiatief van o.a. VNO-NCW en Agrifood Capital. Doel: sneller innoveren op het thema duurzame inzetbaarheid. Hoe? Door organisaties in de regio Noordoost-Brabant de kans te geven om concreet aan de slag te gaan met het verder versterken van de duurzame inzetbaarheid van hun personeel en van elkaar te leren. In een ontbijtsessie bij CINOP op 10 september, waar diverse bedrijven uit de regio aanschoven, presenteerden we onze aanpak het afgelopen jaar, en ons intervisiespel. Vervolgens gingen de aanwezigen aan de slag met de DI-scan. Deze tool voor duurzame inzetbaarheid wordt door Agrifood Capital en VNO-NCW Brabant Zeeland gratis beschikbaar gesteld om organisaties uit de regio een duurzamer toekomstperspectief te bieden voor de lange termijn.

Het intervisiespel

Toonaangevend partner in leren

Bij CINOP hebben we als ambitie om toonaangevend partner in leren te zijn. Dat betekent dat we zelf ook, nog meer dan nu, een lerende organisatie willen zijn. Daarom richten we ons ook op een leven lang ontwikkelen van onze eigen mensen in het kader van duurzaamheid. Met dit project hebben we afgelopen jaar een flinke stap gezet op duurzame inzetbaarheid. We hebben onder andere een toolbox ontwikkeld van bestaande initiatieven uit de organisatie, aangevuld met het CINOP Intervisiespel. Daarnaast is er hernieuwde aandacht voor vitaliteit, werk-en privé balans en ontwikkelpaden binnen de organisatie.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid bij CINOP en het CINOP Intervisiespel?