Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Ondersteuning in de klas

Snapshot succesfactor 4 ondersteuning klas

25 november 2021

Een groot deel van de startende docenten ervaart in het eerste jaar overmatige beroepsstress. Hierdoor neemt het vertrouwen in eigen kunnen af. De ervaren stress en het gebrek aan vertrouwen worden deels veroorzaakt door het in mindere mate aanwezig zijn van pedagogisch-didactische vaardigheden (in vergelijking tot ervaren collega’s). Daarom is het van belang dat hier voldoende aandacht voor is in een inductieprogramma.

Basale en complexe vaardigheden

Startende docenten hebben moeite met basale vaardigheden zoals ‘het activeren van leerlingen’, en met complexe vaardigheden zoals ‘onderwijs afstemmen tussen de verschillen van leerlingen’. Het is van belang dat er voldoende aandacht is voor de begeleiding in en ontwikkeling van pedagogisch-didactische vaardigheden. Zo verminder je de uitstroom onder startende docenten en bevorder je werkgeluk en de kwaliteit van het onderwijs. We geven hiervoor drie tips om op te nemen in een inductieprogramma:

  • Bepaal aan het begin het niveau van de vaardigheden van de startende docent en pas de begeleiding in het inductieprogramma aan.
  • Zorg voor structurele begeleiding van een senior collega bij het ontwikkelen van pedagogisch-didactische vaardigheden. Denk aan lesobservaties door én bij een senior collega.
  • Neem de gewenste ontwikkeling van de pedagogisch-didactische vaardigheden op in een individueel ontwikkelplan en borg en monitor de voortgang.

Wil je meer weten over wat je kunt doen om startende docenten goed te begeleiden en ze een vliegende start te geven?

Meer lezen over het begeleiden van startende docenten

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Persoonlijke ontwikkeling

Onboarding startende docenten | Inductieactiviteiten schoolcultuur en beleid