Drie handreikingen voor kwaliteitsborging in het mbo

27 mei 2021

CINOP helpt scholen met het realiseren van hun ambities. Vanuit een gedragen visie creëren we een passende route en zorgen we voor de benodigde condities. Denk aan het lerende vermogen van onderwijsteams, een sterke kwaliteitscultuur, juiste interventies vanuit het management en een feedbackloop tussen alle lagen van de instelling. Meer uitleg over onze aanpak kun je hier vinden.

CINOP voert in Nederland onder andere het Europees programma EQAVET uit. Het nationaal coördinatiepunt (NCP) EQAVET zet zich in voor het werken aan en het borgen van onderwijskwaliteit in het Nederlandse mbo. NCP EQAVET vormt hierbij de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de praktijk van het Nederlandse mbo. Een belangrijke taak hierbij is het samenbrengen, informeren en ondersteunen van verschillende betrokkenen in het mbo.

Als onderdeel van dit programma hebben we handreikingen ontwikkeld voor het versterken van de kwaliteitsborging. Deze zijn voor iedereen toegankelijk binnen het onderwijs:

  • Het spel ‘10 inzichten x 4 rollen’

Dit spel helpt om het onderwijskundige leiderschap van onderwijsteams te versterken. Het digitale spel helpt onderwijsteams om met mensen buiten het team, zoals (onderwijs)managers en ondersteunende staf doelgericht te reflecteren op de vormgeving van hun werkzaamheden binnen het speelveld van het team. Dit spel helpt om met vragen de dialoog aan te gaan en zo onderwijsteams in beweging te krijgen om zeggenschap over het onderwijs te pakken.

Naar het spel>>

  • De gesprekskaart JOB-monitor

Om echt te doorgronden wat de student vindt, zijn bovenop de resultaten van de JOB-monitor aanvullende gesprekken nodig. Hierdoor weet je beter waar je als onderwijsteam of school aan kunt werken en aan welke thema’s prioriteit moeten krijgen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De gesprekskaart geeft tips over het voorbereiden en voeren van het gesprek en helpt bij het opvolgen van acties die voortkomen uit de gesprekken.

Naar de kaart>>

  • De vragenlijst ‘Hoe werken teams aan kwaliteit’

Deze vragenlijst gebruikte NCP EQAVET om te onderzoeken hoe teams werken aan onderwijskwaliteit bij haar onderzoek naar hoe teams werken aan kwaliteit.

Naar de vragenlijst>>

Op dit moment werkt het NCP EQAVET aan:

  • Het versterken van collegiaal leren tussen teams binnen en buiten instellingen via het digitale platform MBO Connect van de beroepsvereniging (BVMBO).
  • Het versterken van studentbetrokkenheid bij kwaliteitszorg in samenwerking met JOB: welke participatievormen zijn er voor studenten en hoe kunnen bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers die optimaal faciliteren?
  • Een verkenning naar de samenwerking van teams in de regio: met welke externe stakeholders werkten teams samen en op welke thema’s? Wat gaat daarin goed en wat kan beter?

Gerelateerde artikelen