De ontwikkeling van Virtual Reality-trainingsscenario’s in samenwerking met landbouwhogescholen in Ghana

VR project Ghana
VR project Ghana

29 maart 2021

Tractoren besturen in een VR-omgeving

Stel je eens voor dat je een tractor bestuurt op het platteland van Ghana. Binnenkort is dit een van de mogelijkheden voor landbouwstudenten in Ghana!  In februari heeft CINOP in nauwe samenwerking met Warp VR en Eugene Afful een workshop Virtual Reality (VR) scenario’s maken georganiseerd voor de landbouwscholen in Ghana. Binnen drie dagen is er samen met het personeel een scenario ontwikkeld. Deze samenwerking diende twee doelen; ten eerste zouden de eerste resultaten concreet zijn, en ten tweede zou de capaciteit worden ontwikkeld om deze scenario’s te blijven ontwikkelen. Zo is deze ontwikkeling ook duurzaam verankerd binnen de scholen.

Waarom Virtual Reality?

Met de snel groeiende instroom van studenten aan de hogescholen -er zijn honderden studenten in het huidige eerste jaar- moeten de schaarse middelen en apparatuur spaarzaam worden gebruikt. VR-scenario’s kunnen helpen om levensechte situaties na te bootsen, door zeer praktische en interactieve opleidingen met apparatuur aan te bieden. Deze methode leidt tot een meer schaalbare aanpak van praktijkonderwijs.

Waarom dan geen gewone en eenvoudige video’s gebruiken, of andere vormen van e-learning die al beschikbaar zijn? Omdat, met de hulp van VR, het niveau van betrokkenheid aanzienlijk wordt verhoogd, wat leidt tot meer dan 40% betere retentie van de leerstof. Met de hulp van het Warp VR-platform dat leerkrachten in staat stelt om de scenario’s interactief te maken, leren studenten  meer. Leerlingen (of ‘spelers’ van de scenario’s) kunnen daadwerkelijk fouten maken in VR en de gevolgen van hun keuzes ervaren. Deze vorm van leren kan niet behaald worden door een normale video te bekijken. Daarnaast kunnen gevaarlijke en dure situaties zonder veel gevolgen aan de studenten worden aangeleerd, omdat het leren plaatsvindt in een veilige simulatie. Neem bijvoorbeeld een zeer vaak voorkomend tractorongeluk; iemand probeert de tractor te starten terwijl hij ernaast staat, voor het grote wiel. De tractor stond in de versnelling, en de handrem was niet goed aangetrokken, zodat de persoon werd overreden en ernstig gewond raakte. Dit kan in VR zeer overtuigend worden geënsceneerd, waardoor het ongeluk alleen maar een enge ervaring wordt en het leren veel effectiever.

Global VR Ghana

Last but not least is deze vorm van digitaal leren spannend, leuk, en herhaalbaar zoveel als gewenst. De mogelijkheid tot herhaling verlaagt de drempel tot extra leren buiten het klaslokaal en maakt meer afstandsonderwijs mogelijk.

Onze aanpak

De afdelingshoofden van alle vier de hogescholen werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Daarnaast namen ook de IT-medewerker van Kwadaso college en de projectcoördinator deel. Er werd een collegezaal ingericht met voldoende ruimte om sociale afstand te bewaren, met onder andere een beamer voor de trainer op afstand van Warp VR. Twee facilitatoren, een lokale en een van CINOP, waren aanwezig tijdens de training ter ondersteuning.

Global VR Ghana

Er werd een inleiding gegeven over VR, de voordelen ervan en voorbeeldcases. Daarna begonnen de deelnemers met het ontwikkelen van hun scenario’s. Het filmen in 360° begon de volgende dag na een filmcursus, om de workflow te vergemakkelijken. Tot slot werden de scènes gemonteerd, geknipt en geüpload in de Warp Studio om de scenario’s af te werken door de interactieve elementen in de scènes toe te voegen.

De COVID-19 pandemie vroeg om meer innovatieve manieren van leren; zoals de simulatie van echte wereldsituaties via Virtual Reality. De VR-training op de Kwadaso Agricultural College was kort, maar praktisch en impactvol. De training stelde me in staat om voor het eerst leerervaringen op te doen met een volledig interactieve virtuele realiteit.

Danlette Elorm Quashigah

Het resultaat

De resultaten waren tastbaar, aangezien de twee groepen deelnemers twee scenario’s maakten op hun eigen vakgebied. In eerste instantie werden de scenario’s beknopt gehouden en op eenvoudige filmlocaties om een snelle scenario-ontwikkeling mogelijk te maken.

In de video hieronder is een voorbeeld te zien van een van de VR-scenario’s.

Wat zijn de toekomstige VR-plannen?

De duurzame verankering van deze activiteit is voorzien door de deelnemers te trainen om zelf scenario’s te ontwikkelen met de aangeleverde middelen. Vervolgondersteuning zal indien nodig worden gegeven. De toekomstplannen omvatten het werken aan scenario’s voor het besturen van tractoren, het runnen van een landbouwbedrijf, en het bewerken van gewassen.

Project informatie

Deze workshop werd georganiseerd binnen het door de Nuffic gefinancierde NICHE-project NICHE-GHA-270.

Lees meer over: WarpVR / CreatrHaus.

Gerelateerde artikelen van wereldwijde CINOP projecten

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra