De Ghanese raad van verpleeg- & verloskunde bezoekt Nederland om meer te weten te komen over digitaal toetsen

29 oktober 2019

Tijdens een studiebezoek aan Nederland heeft de Ghanese raad van verpleeg- & verloskunde -die de licenties verschaffen aan verpleegkundigen en verloskundigen in Ghana ontwerpt en uitvoert- zich laten inspireren over hoe bij de overgang van papieren naar digitale examinering verder kunnen doorvoeren.

Voorlopers in onderzoek

De N&MC (Nursing & Midwifery Council of Ghana) is een koploper op het gebied van digitaal examineren in Oost-Afrika. Zij ontwerpen en administreren de examens voor alle verpleegkundigen en verloskundigen in Ghana, met als gevolg dat er jaarlijks meer dan 7.000 studenten op hetzelfde moment het examen afleggen. Sinds 2017 maken zij in samenwerking met CINOP en KNUST (Kwame Nkrumah University of Science and Technology) de overstap van papieren naar digitale examens. Dit is onderdeel van een NICHE-project “Versterking van de examencapaciteit van de N&MC”.

Bijcinop

Verbetering van de kwaliteit van het digitale examinering

Nu de systemen zijn geïmplementeerd is het tijd voor de volgende stap, namelijk organisatorische transformatie. Dit vraagt om professionalisering en uitbreiding van het personeel, het herdenken van bestaande processen en taken, en het voorbereiden van studenten op nieuwe manieren van werken. Tijdens het studiebezoek in Nederland bezocht de delegatie, bestaande uit hoge ambtenaren van N&MC en KNUST, verschillende organisaties om te leren van hun ervaringen met digitale examens.

Het programma voorzag in verschillende inzichten, variërend van onderwerpen als: hoe bouw je kwalitatief sterke item banks, wat de invloed kan zijn van transformatief examineren, de veiligheidsimplicaties van digitaal examineren en hoe je daar rekening mee kunt houden, hoe je een organisatieverandering kunt managen en hoe je de organisatie en professionalisering van je personeel kunt vormgeven.

Dankzij de verschillende inzichten van Pearson, CITO, Amstel Academy, Vrije Universiteit van Amsterdam, TU Delft, SURF, Groot Bolwerk, Leerhuis ETZ Ziekenhuis en Avans Hogeschool is de delegatie beter toegerust om hun digitaliseringsexaminering verder te verbeteren.

Wil je meer weten over het project of onze dienstverlening op het gebied van digitalisering en/of examinering? Je kunt contact met ons opnemen via global@cinop.nl of door een van onze consultants te benaderen.

Gerelateerde artikelen

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

De ontwikkeling van Virtual Reality-trainingsscenario’s in samenwerking met landbouwhogescholen in Ghana