Datacoalitie Student Journey is van start gegaan!

27 mei 2021

Samen met ROC van Amsterdam en Flevoland, Noorderpoort, Albeda, Horizon College, Clusius College, Deltion College, saMBO-ICT en JADS vond de eerste bijeenkomst van de datacoalitie Student Journey plaats. De datacoalitie ondersteunt en stimuleert data-ondersteunende initiatieven bij onderwijsinstellingen zoals een aanpak tegen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) of het stimuleren van studiesucces. Verschillende vraagstukken kwamen aan bod:

  • Welke thema’s zijn er te onderscheiden rondom studentdata?
  • Waar willen we ons in de coalitie op gaan richten?
  • Hoe kunnen we in de datacoalitie onze krachten bundelen?

Route naar succes en Het effect van feedback zijn thema’s waar we specifieke aandacht voor gaan hebben. In de volgende bijeenkomst inventariseren we beschikbare data van de deelnemende mbo-instellingen en gaan we een passend AVG-framework ontwikkelen. Ook ontbreekt het thema ethiek niet. Het belooft een interessant en relevant traject te worden!

Gezamenlijk initiatief

De datacoalitie ‘Student-Journey’ is een initiatief waarbij ‘Student-journey’-data van deelnemende onderwijsinstellingen – bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen en/of elektronische leeromgevingen – worden geanalyseerd en samengevoegd. Vervolgens worden er verschillende Data Science-technieken toegepast en ondersteunt en stimuleert deze datacoalitie huidige of nieuwe data-ondersteunende initiatieven bij onderwijsinstellingen.

Leren door te doen

Eind 2020 presenteerden we met Albeda College en Noorderpoort onze gezamenlijke ambitie tot het realiseren van deze datacoalitie op de saMBO-ICT miniconferentie Data-ondersteund onderwijs. Leren door te doen is ons motto. Lees ook onze klantcase ‘Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’.

Meer weten over data in het onderwijs?

Heb je interesse om deel te nemen aan de datacoalitie? Of wil je meedenken of een bijdrage leveren? Bel of mail gerust.

Lees meer over data in het onderwijs

Studentdata geven inzicht in studeerbaarheid ArtEZ-opleiding Docent Beeldende Kunstvorming

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata