Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata

23 juni 2021

De data-coalitie ‘Student-Journey’ is een gezamenlijk initiatief met zes[1] mbo-instellingen, saMBO-ICT, JADS en CINOP. De ‘Student-journey’-data, ofwel data dicht bij de student, van deelnemende onderwijsinstellingen worden samengevoegd en geanalyseerd. Bijvoorbeeld data uit leerlingvolgsystemen, elektronische leeromgevingen en/of feedback data. Door juist de data van dichtbij de student te benutten, kunnen we het leerproces en de bijbehorende differentiaties nauwkeurig in beeld brengen. Verschillende Student-Journeys worden op deze wijze door het curriculum geïdentificeerd en gekoppeld aan de studentstromen. Deze succesvolle en minder succesvolle routes kunnen dienen als startpunt voor verandering.

Startbijeenkomst data-coalitie

Afgelopen maand vond de startbijeenkomst plaats waarin de deelnemers elkaar leerden kennen, gemeenschappelijke ambitie uitspraken en focus aanbrachten. Centraal staan de thema’s: ‘Route naar succes’ en ‘Het effect van feedback’. Verschillende databronnen werden door de deelnemers in de bijeenkomst genoemd: ELO (elektronische leeromgeving), LRS (learning records store), webstore (studieboeken) gegevens, meldingen leerplicht (RMC), Microsoft Teams of juist begeleiding data (Eduarte). In de tweede bijeenkomst staat het thema ethiek centraal en gaan we ook het thema AVG bespreken.

Resultaten binnenkort vrij beschikbaar

Na de tweede bijeenkomst gaan we de data verwerken en Data Science-technieken toepassen. De resultaten zijn binnenkort vrij beschikbaar via de saMBO-ICT-kanalen en CINOP. Wil je meer weten over de datacoalitie? Neem contact op met Ronald Ferket.

[1] Noorderpoort, Albeda College, ROC van Amsterdam, Clusius College, Horizon College en Deltion College.

Meer lezen over data in het onderwijs