Data-coalitie ‘Student-Journey’ | Samen met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata

28 januari 2021

De data-coalitie ‘Student-Journey’ is een gezamenlijk initiatief van Noorderpoort, Albeda College, saMBO-ICT en CINOP. De ‘Student-journey’-data van deelnemende onderwijsinstellingen – bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen en/of elektronische leeromgevingen – worden binnen dit initiatief geanalyseerd en samengevoegd. Vervolgens worden er verschillende Data Science-technieken toegepast en ondersteunt en stimuleert deze data-coalitie huidige of nieuwe data-ondersteunende initiatieven bij onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld data-ondersteunende projecten zoals een aanpak tegen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) of het stimuleren van studiesucces.

Leren door te doen

Eind 2020 presenteerden wij samen met Albeda College en Noorderpoort onze gezamenlijke ambitie tot het realiseren van deze data-coalitie op de saMBO-ICT miniconferentie Data-ondersteund onderwijs. Leren door te doen is ons motto. Het beschikbaar stellen van (data science)-expertise en het gezamenlijk optrekken staat centraal. Wil je de presentatie van de miniconferentie terugkijken? Dat kan hier. De presentatie teruglezen kan hier.

Lees ook onze klantcase ‘Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’’.

Meer weten over data in het onderwijs?

Heb je interesse om deel te nemen aan de data-coalitie? Of wil je meedenken of een bijdrage leveren?

Gerelateerde artikelen

Studentdata geven inzicht in studeerbaarheid ArtEZ-opleiding Docent Beeldende Kunstvorming

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata