Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

Closing Ceremony NICHE-GHA-270
Closing Ceremony NICHE-GHA-270

29 juni 2021

Dit vierjarige Nuffic-project in Ghana richtte zich op het verbeteren van het landbouwonderwijs voor zowel mannen als vrouwen op de vier hogescholen (Kwadaso, Ohawu, Ejura en Damongo). Het doel van dit project was om door beter onderwijs de landbouwsector te versterken en uiteindelijk bij te dragen aan de versterking van de voedselzekerheid in Ghana.

Het project hield in dat zowel aan de onderwijscapaciteit als aan de organisatorische capaciteit werd gewerkt, terwijl ook naar de behoeften van de markt werd gekeken. De steun was gericht op het vergroten van de TVET-vaardigheden (Technical and Vocational Education and Training), kennis en middelen van docenten en management. Concreet betekent dit dat CINOP en partners eigenaarschap creëren, de curriculumontwikkeling begeleiden en zo bijdragen aan het accreditatieproces van de opleidingen.

Partners: CINOP (Lead), HAS Den Bosch, Q-Point, KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology Ghana, Quente Africa Ghana, Growth Mosaic Ghana.

De ambitie van de vier landbouwhogescholen in Ghana is om “Centers of Excellence” te worden op het gebied van landbouw- en agribusinessopleiding. Om dit doel te bereiken zijn interventies op de volgende gebieden uitgevoerd:

  • De organisatorische capaciteit van de vier landbouwscholen wordt versterkt;
  • De personeelscapaciteit wordt versterkt;
  • Gendergevoelige, op de arbeidsmarkt gerichte curricula worden herzien en geïmplementeerd;
  • Een projectinvesteringsplan (aankoop, opleiding, begeleiding, onderhoud, financiële duurzaamheid) wordt uitgevoerd;
  • en de capaciteit van de hogescholen op het gebied van bedrijfsontwikkeling wordt vergroot.
Niche project celebration

Dit project omvatte ook een investeringscomponent. Als onderdeel van deze investeringscomponent beschikken de vier hogescholen nu elk over een tractor, inclusief landbouwuitrusting. Verdere uitbreiding van dit instituut, het waarborgen van financiële duurzaamheid door het genereren van inkomsten en het stimuleren van effectieve kennisdeling zijn de volgende uitdagingen om blijvende impact te creëren. Het einde van dit project werd gevierd met een feestelijke ceremonie. De resultaten werden besproken en er was een muzikaal optreden, waarna de uitrusting en machines werden overhandigd en de Nederlandse ambassadeur in Ghana een toespraak hield.

Deze machines omvatten tractoren, ploegen, eggen en pootmachines. Volgens de HRM directeur van het Ministerie van voedsel en landbouw, Lawoety Tettey, zullen deze uitrustingen helpen om de vereiste faciliteiten in de colleges uit te breiden, en ook om een ondernemersbewustzijn en -kennis te creëren bij het personeel en de studenten in hun onderwijsonderzoek en veldwerk. Tijdens de slotceremonie van het NICHE-programma in Ghana op het Kwadaso College of Agriculture, voegde hij eraan toe dat het ook zal helpen bij het versterken van de colleges in hun algemene institutionele organisatieprestaties en bij het versterken van het personeel op het gebied van management-, technische en ondernemersvaardigheden.

Lees meer over onze projecten wereldwijd

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra