CINOP werkt aan ondernemerschapskansen voor jongeren in Koerdistan, Irak

Foto van Cordaid; Mikael Franci: vrouwen die deelnemen aan een sessie psychosociale ondersteuning. Alle deelnemers zijn terugkeerders die maanden of enkele jaren als ontheemden hebben geleefd nadat ISIS hun dorp had veroverd. Sommige sessies waren gericht op een beroepsopleiding, andere op bewustwording en gender-gerelateerd geweld.

24 september 2020

Jonge Irakezen die een toekomst als ondernemer ambiëren zijn gebaat bij een goed netwerk, onderwijs waarin ondernemerschap centraal staat en kansen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Juist als het kwetsbare jongeren zijn die weinig uitzicht hebben op een baan zoals vrouwen en vluchtelingen. Daarom slaat CINOP de handen ineen met Cordaid,  het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (MoLSA) van de regionale regering van Koerdistan, en UNESCO. Samen gaan zij werken aan het project ‘Boost your Entrepreneurship Aspirations’ waarin ondernemerschapstrainingen voor jongeren centraal staan. Met dit project wil CINOP een bijdrage leveren aan jeugdwerkgelegenheid en armoedebestrijding onder jongeren in Koerdistan, Irak.

Het project ‘Boost your Entrepreneurship Aspirations’

Het project vindt plaats binnen het Orange Knowledge Programma, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door de organisatie Nuffic. In het project “Boost your Entrepreneurship Aspirations (BEA)” werken de partners samen met het Vocational Training Centre in de stad Erbil om ondernemersvaardigheden van jongeren in Koerdistan te vergroten. Het project richt zich op jongeren uit de gastgemeenschap en op jongeren met een vluchtelingenachtergrond (voornamelijk afkomstig uit Syrië).

De goede onderwijspraktijken uit het verleden –zoals een sterke relatie tussen de formele Vocational Training Centres en de lokale private sector- zijn de afgelopen jaren verstoord door politieke en sociale onrust. Het is essentieel om deze goede praktijken weer te herstellen. De komende twee jaar werken we aan het versterken van inclusief ondernemerschapsonderwijs: we co-creëren een relevant en praktisch ondernemerschapscurriculum, introduceren het concept van leertrajecten op de werkplek en van praktijkmentoren. De focus op een kwetsbare doelgroep vraagt tevens om trainingen voor docenten in onderwerpen als geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning zodat onderwijzend personeel kan omgaan met trauma in de klas.

Een focus op de meest kwetsbare jongeren

Jeugdwerkeloosheid is een steeds groter wordend probleem in het Irak. Meer dan 20% van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar oud maken geen deel uit van de beroepsbevolking en geven vaak aan de hoop op betaald werk te hebben verloren.[1]  Kwetsbare jongeren zoals vrouwen en vluchtelingen hebben het nog moeilijker in hun zoektocht naar een baan. Een goede beroepsopleiding kan voor deze groepen als een katalysator dienen.

De regering van Koerdistan heeft daarom in de afgelopen zeven jaar een centrale rol gespeeld bij het bieden van toegang tot onderwijs en training aan Syrische vluchtelingen die in de kampen leven (voornamelijk in het Erbil-district). Er werden stappen gezet om vluchtelingenstudenten te integreren in de VTCs (vocational training centres) in Erbil en Duhok, maar het initiatief stagneerde eind 2019. Het blijft een uitdaging om duurzame oplossingen te vinden om deze doelgroep in het formele onderwijssysteem te brengen.

Momenteel bestaat de helft van de studentenpopulatie in het VTC in Erbil uit meisjes en vrouwen. De echte uitdaging voor gendergelijkheid ligt in de overstap van vrouwelijke studenten richting de arbeidsmarkt. Deze overstap is op dit moment vrijwel nihil.

Het project start vanaf november 2020 en wordt afgerond in maart 2022.

[1] https://www.kurdistan24.net/en/news/12af610a-b0be-4ef1-9b06-cb9fb8ae31bb 

NufficOcw

Het Orange Knowledge Programma

Het Orange Knowledge Programme is een wereldwijd ontwikkelingsprogramma van 195 miljoen euro dat beschikbaar is in 53 ontwikkelingslanden en wordt beheerd door de Nuffic. Het programma is in 2017 gelanceerd en heeft als doel tienduizenden mensen de mogelijkheid te bieden hun toekomst te veranderen door middel van onderwijs en opleiding.

Gerelateerde artikelen

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra