CINOP ondersteunt UNESCO UNEVOC bij onderzoek naar gendergelijkheid in beroepsonderwijs

21 januari 2020

CINOP ondersteunt UNESCO UNEVOC bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek voor het verkrijgen van gegevens en werkwijzen met betrekking tot gendergelijkheid in Wetenschap, Technologie, Engineering en Wiskunde (STEM)-gerelateerde middelbaar en hoger beroepsonderwijs (TVET).

De focus van dit onderzoek is om te achterhalen over welke data betreffende gendergelijkheid in STEM studiegebieden en carrières we reeds beschikken. Deze data kan ons vervolgens helpen om gendergelijkheid te verbeteren. CINOP draagt bij aan deze studie door specifieke informatie te verzamelen over de status van gendergelijkheid in STEM-gerelateerde TVET in Nederland. Daarnaast maakt CINOP casestudy’s over internationale initiatieven die worden beschouwd als ‘best practices’ voor het stimuleren van de deelname en prestaties van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde TVET-programma’s en hun overgang naar de arbeidsmarkt.

Waarom moeten we de oorzaken van genderverschillen in STEM-gerelateerde TVET begrijpen?

Wereldwijd zijn de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om de participatie van meisjes en vrouwen aan zowel technisch TVET als op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze initiatieven variëren van genderbewustzijnstraining voor leraren tot nationale campagnes en het gebruik van vrouwelijke rolmodellen in het basis- en voortgezet onderwijs. Hun overlappende doel: bijdragen aan gendergelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

TVET heeft het potentieel om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken en bij te dragen aan gelijkheid. Dit gebeurt door vrouwen in staat te stellen om de nodige vaardigheden te behalen. Dit zodat ze toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en ze daardoor in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Gelijke deelname verschilt echter sterk per opleiding. Meisjes en vrouwen zijn over het algemeen ondervertegenwoordigd op de gebieden die wetenschappelijke, technologische, engineering en wiskundige (STEM) vaardigheden en kennis vereisen. Dit ondanks het feit dat dit precies de velden zijn die nu en in de toekomst belangrijke banen en hogere lonen bieden. Deelname van meisjes en vrouwen aan STEM-studiegebieden en beroepsgebieden is daarom van het grootste belang om gendergelijkheid te bereiken.

Een voorbeeld van een Best Practice: genderbewustzijnstraining voor TVET-leraren in Mozambique

CINOP beschouwt haar Gender Bewustzijn Training voor TVET-leraren in Mozambique als een ‘best practice’ om de deelname en prestaties van meisjes en vrouwen aan STEM-gerelateerde TVET-programma’s te stimuleren. Samen met het ‘Instituto Superior Dom Bosco’ in Mozambique werkt CINOP aan het versterken van de pedagogische en technische vaardigheden van leraren in beroepen zoals mechanische en technische engineering. Eén specifieke module in de volledige training gaat over ‘genderbewustzijn en sociale integratie’. Leraren leren de betekenis hiervan te begrijpen, hoe rollen worden toegeschreven aan mannelijke en vrouwelijke studenten en de impact die dit op deze studenten kan hebben. Ze onderzoeken de specifieke (on)gelijkheidsproblemen waarmee hun studenten en docenten zelf te maken hebben.

Bewustzijn is de eerste noodzakelijke stap die ten grondslag ligt aan hoe een veilige en bevorderende leeromgeving kan worden gecreëerd. Voor de STEM-gerelateerde onderwerpen richt CINOP zich specifiek op het aanleren van technische knowhow aan meisjes en vrouwen. Zo zorgen we ervoor dat meisjes samen kunnen studeren, elkaar stimuleren en indien nodig extra training kunnen krijgen.

Gerelateerde artikelen

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra

Tanzania’s overgang naar hernieuwbare energie ondersteunen door versterking van beroepsonderwijs voor elektriciens