CINOP ondersteunt examencommissies online

CINOP_toekomstscenarios

30 maart 2020

Het belang van de kwaliteit van examinering blijft groot, ook in deze tijden, waarin het corona-virus het dagelijkse leven sterk beperkt. Dit vraagt om weloverwogen keuzes en out-of-the-box oplossingen van examencommissies. Keuzes die ook nog eens in een rap tempo gemaakt moeten worden. Wij ondersteunen examencommissies online. Bijvoorbeeld:

  • We kunnen een deel van het reguliere werk van de commissie overnemen en organiseren, zoals het voorbereiden van diplomabesluiten of het voorbereiden van het vaststellen van aangepast ingekocht examenmateriaal.
  • We kunnen de documenten helpen aanscherpen waarin de examencommissie gemaakte keuzes verantwoordt.
  • Tijdens vergaderingen kunnen we als expert meedenken bij het maken van verantwoorde keuzes.
  • We kunnen (een deel van) het uitzoekwerk overnemen en mogelijke oplossingen aandragen. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van een analyse op uitkomsten van eerder uitgevoerde steekproeven of het voorbereiden van de behandeling van een klacht.
  • We kunnen je ondersteunen met ons digitaal platform: netwerk examinering mbo.

Kun je in deze tijden ook wel wat extra denkkracht gebruiken? Schakel een van onze ervaren adviseurs in op het gebied van examinering en bel met Alie Kamphuis of José Dams.

Gerelateerde items

Stevige ambitie kwaliteitszorg in het mbo in 2025 | Hoe realiseer je dat?

(Online) trainingen Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs