CINOP klantonderzoek 2020

07 januari 2021

In het najaar van 2020 hebben we een onderzoek uitgevoerd bij (voormalige) klanten van zowel onderwijsinstellingen, brancheorganisaties als de overheid.

Rapportcijfer:                     8

NPS:                                    +32

Tevredenheid (schaal van 1 tot 7):

  • expertise:             6.63 van 7
  • werkwijze:            6.37 van 7
  • kwaliteit:               6.16 van 7
  • daadkracht           5.84 van 7
  • impact CINOP:    5.74 van 7

Toelichting resultaten

Het gemiddelde rapportcijfer voor CINOP is een 8. Op de vraag: ‘zou je CINOP aanbevelen aan collega’s of relaties’ reageert 32% met een 9 of 10, en 68% geeft een 8. Er zijn geen criticasters (6 of lager). Het gemiddelde cijfer is een 8,5. De net promotor score (NPS ), ofwel de ‘loyaliteits-intentie’, is daarmee hoog: +32. Hier zijn we trots op, omdat dat aangeeft dat het om trouwe klanten gaat die ons bovendien ook aanprijzen bij relaties.

Tevredenheid hoog tot zeer hoog

De tevredenheid op alle bevraagde thema’s is goed tot zelfs zeer goed. De scores (op een schaal van 1: helemaal oneens tot 7: helemaal eens):

  • expertise mensen van CINOP: gemiddelde 6.63 / 7
  • werkwijze mensen van CINOP: gemiddelde 6.37 / 7
  • kwaliteit CINOP’s dienstverlening: gemiddelde 6.16 / 7
  • daadkracht mensen van CINOP: gemiddelde 5.84 / 7
  • impact CINOP’s dienstverlening: gemiddelde 5.74 / 7

Vervolg

Hoewel we trots zijn op deze goede resultaten, zien we ook verbeterpunten. Zo scoort de tevredenheid over impact van onze diensteverlening hoog, maar relatief minder dan de 4 andere punten. Dat kan en moet beter; we willen dat al onze klanten tevreden tot zeer tevreden zijn over de duurzame verandering door onze inzet. Leren met impact; dat is immers waar we voor staan.

10 respondenten hebben ‘ja’ ingevuld bij de vraag: ‘Mogen we u benaderen voor aanvullende informatie? CINOP hecht veel waarde aan uw oordeel en suggesties. We willen doorlopend leren en verbeteren en uw respons helpt daarbij.’ We nodigen deze relaties begin 2021 uit voor (online) verdiepende gesprekken over verbeterkansen en meer impact maken op de actuele ontwikkelingen in onderwijs en arbeidsmarkt.

Achtergrond onderzoek

Van alle relaties van onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en overheid die de vragenlijst ontvangen hebben, heeft 42% meegewerkt aan het onderzoek, in functie variërend van directeur, project-/ programmamanager tot beleidsmedewerker.

We hebben de deelnemende klanten bevraagd over zowel ons imago (bijvoorbeeld via de vraag: ‘Wat is typisch CINOP?’) en over hun tevredenheid (over onze expertise, onze daadkracht, de impact van onze dienstverlening, de kwaliteit van onze dienstverlening en onze en werkwijze). Via de toelichtingsvelden bij elke vraag hebben we bovendien veel aanvullende informatie ontvangen.

Het doel van dit klantonderzoek was om in kaart te brengen wat het beeld is van onze belangrijkste relaties bij CINOP. Wat gaat goed en moeten we vasthouden, wat moet verbeterd worden? In hoeverre sluit het beeld van de klant aan bij onze ambities? Wat kunnen wij daarvan leren? Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2020.