CINOP helpt UNESCO-UNEVOC bij een studie en virtuele conferentie over gendergelijkheid in technisch beroepsonderwijs

23 november 2020

Samen met de Bristol Universiteit en CINOP heeft UNESCO-UNEVOC een studie uitgevoerd naar ‘Boosting gender equality in science and technology. A challenge for TVET programmes and careers’. In het rapport wordt ingegaan op de belangrijkste kwesties met betrekking tot de participatie en prestaties van meisjes en vrouwen in bèta- en technische beroepsonderwijs en de transitie naar een loopboon in deze sectoren. Ter gelegenheid van de lancering van dit rapport faciliteerde CINOP het UNESCO-UNEVOC-online discussie forum over dit thema.

De virtuele UNESCO-UNEVOC-conferentie heeft tot doel de wereldwijde uitwisseling tussen beroepsonderwijs, beleidsmakers en arbeidsmarkt te bevorderen, teneinde:

  • De bevindingen te delen van de UNESCO-UNEVOC-studie Boosting gender equality in science and technology. A challenge for TVET programmes and careers
  • Verkennen van de individuele, ouder/peer-, institutionele en maatschappelijke invloeden op de deelname van meisjes en vrouwen, leerprestaties en de doorstroming naar bèta/technische beroepen.
  • Verzamelen van inzichten van stakeholders en beleidsmakers over de barrières voor meisjes en vrouwen binnen bèta/techniek-gerelateerd beroepsonderwijs en de rol die onderwijsinstellingen en docenten kunnen spelen als veranderaar.
  • Identificeren van succesvolle praktijkvoorbeelden in het stimuleren van de participatie en prestaties van meisjes en vrouwen in bèta/technisch beroepsonderwijs, en initiatieven om de participatie van vrouwen in bèta/technische beroepen te verbeteren.

De virtuele conferentie heeft inmiddels plaatsgevonden op het UNESCO-UNEVOC TVET-forum.

Gerelateerde artikelen

Design Thinking als instrument voor cursusontwikkeling agri-business in Oeganda

Twee workshops ter stimulering van de gendergelijkheid in Ghana

Het versterken van de positie van kwetsbare jongeren door trainingen en stages in Mosul