CINOP helpt UNESCO-UNEVOC bij een studie en virtuele conferentie over gendergelijkheid in technisch beroepsonderwijs

23 november 2020

Samen met de Bristol Universiteit en CINOP heeft UNESCO-UNEVOC een studie uitgevoerd naar ‘Boosting gender equality in science and technology. A challenge for TVET programmes and careers’. In het rapport wordt ingegaan op de belangrijkste kwesties met betrekking tot de participatie en prestaties van meisjes en vrouwen in bèta- en technische beroepsonderwijs en de transitie naar een loopboon in deze sectoren. Ter gelegenheid van de lancering van dit rapport faciliteerde CINOP het UNESCO-UNEVOC-online discussie forum over dit thema.

De virtuele UNESCO-UNEVOC-conferentie heeft tot doel de wereldwijde uitwisseling tussen beroepsonderwijs, beleidsmakers en arbeidsmarkt te bevorderen, teneinde:

  • De bevindingen te delen van de UNESCO-UNEVOC-studie Boosting gender equality in science and technology. A challenge for TVET programmes and careers
  • Verkennen van de individuele, ouder/peer-, institutionele en maatschappelijke invloeden op de deelname van meisjes en vrouwen, leerprestaties en de doorstroming naar bèta/technische beroepen.
  • Verzamelen van inzichten van stakeholders en beleidsmakers over de barrières voor meisjes en vrouwen binnen bèta/techniek-gerelateerd beroepsonderwijs en de rol die onderwijsinstellingen en docenten kunnen spelen als veranderaar.
  • Identificeren van succesvolle praktijkvoorbeelden in het stimuleren van de participatie en prestaties van meisjes en vrouwen in bèta/technisch beroepsonderwijs, en initiatieven om de participatie van vrouwen in bèta/technische beroepen te verbeteren.

De virtuele conferentie heeft inmiddels plaatsgevonden op het UNESCO-UNEVOC TVET-forum.

Gerelateerde artikelen

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

Inhuldiging van de rechtswinkel van de University of Legal and Political Sciences of Bamako (USJPB) in Mali

Workshops ter versterking van de samenwerking tussen de Colombiaanse nationale opleidingsdienst en de beroepssector